Dumping uitgelegd: definitie en effecten 

 
 

Deel deze pagina: 

Gedumpte producten vormen een bedreiging voor Europese bedrijven en werknemers, maar weet u hoe het werkt? Ontdek het in onze beknopte handleiding over dumpen.

Wat is dumping?
Van dumping is sprake wanneer buitenlandse bedrijven producten tegen kunstmatig lage prijzen op de Europese markt verkopen (‘dumpen’). Dit zou kunnen komen doordat landen onterecht producten subsidiëren of omdat bedrijven te veel hebben geproduceerd en de producten nu tegen verlaagde prijzen op andere markten verkopen.

Waarom is het slecht?
Dumping is een vorm van oneerlijke concurrentie, omdat producten worden verkocht tegen een prijs die de kosten ervan niet nauwkeurig weergeeft. Het is erg moeilijk voor Europese bedrijven om hiermee te concurreren en in het slechtste geval kan dit leiden tot werknemers die hun baan verliezen en tot het faillissement van bedrijven.


Wat doet de EU om dit aan te pakken?
De EU beschikt over een aantal handelsbeschermingsinstrumenten die zij kan gebruiken om oneerlijke handelspraktijken te bestrijden, waaronder antidumpingwetgeving.

Een manier om dumping aan te pakken is door antidumpingrechten in te stellen op deze producten.

Lees meer over hoe de EU te werk gaat in ons artikel over het antidumpingbeleid van de EU.

Dumping vormt een bedreiging voor de wereldhandel ©BELGA/BELPRESS/L.VIDAL