EU-waarden uitgelegd in één minuut 

 
 

Wat zijn de zes kernwaarden waarop de Europese Unie is gebaseerd en hoe zijn deze zichtbaar in ons dagelijks leven?

De Europese Unie is gegrondvest op zes kernwaarden die de basis van onze samenleving vormen:

  • Respect voor de waardigheid van mensen
  • Vrijheid
  • Democratie
  • Gelijkheid
  • De rechtsstaat
  • Respect voor mensenrechten, inclusief die van minderheden

Alle lidstaten delen de waarden van de EU en zorgen voor een samenleving van verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit, non-discriminatie en gelijkheid. Deze zijn uiteengezet in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Lees meer over de rol van het Europees Parlement bij de bescherming van grondrechten