Vrouwen en het Europees Parlement (video) 

 
 

Deel deze pagina: 

Vooruitlopend op Internationale Vrouwendag 2019 focust het Europees Parlement, als voorstander van gendergelijkheid, op de kracht van vrouwen in de politiek en de Europese verkiezingen.

Ondanks de vooruitgang in de participatie van vrouwen in de politiek bestaat het huidige Europees Parlement slechts voor 36% uit vrouwen.

Het geringe aantal vrouwen in het Europees Parlement is te wijten aan de beperkte vertegenwoordiging van vrouwen in de landelijke politiek. Van 1952 tot aan 1979 telt het Parlement slechts 31 vrouwen.


Vanaf 1979 neemt de participatie van vrouwen in de politiek toe. Datzelfde jaar wordt Simone Veil, een prominent feminist, verkozen als de eerste vrouwelijke president van het Europees Parlement.


‘De kracht van vrouwen in de politiek staat centraal in het debat rondom vrouwenrechten. De politiek is immers bepalend voor participatiemogelijkheden van vrouwen en voor de besluitvorming rondom het bestuur van onze maatschappij. De strijd is nog lang niet klaar,’ aldus Vilija Blinkevičiūtė, voorzitter van de commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid.


Stappen voor gelijke verhouding in de politiek


Het principe van gelijk loon voor werk van gelijke waarde wordt in 1957 opgenomen in het Verdrag van Rome van de EU. Sindsdien staan gelijke rechten tussen vrouwen en mannen blijvend op de politieke agenda.


In 2001 stelt het Parlement dat een gelijkwaardige participatie van vrouwen in de politiek de democratie versterkt. Ook is een gelijke verhouding (m/v) noodzakelijk om de belangen en zorgen van vrouwen optimaal te vertegenwoordigen.


Sommige lidstaten van de EU voeren in 2012 genderquota in. Overige lidstaten werden verzocht het huidige evenwicht tussen mannen en vrouwen in politieke besluitvorming te heroverwegen, en een balans te vergemakkelijken.


In januari 2019 benadrukt het Parlement het belang van een toename op de kieslijsten van het ondervertegenwoordigde geslacht. Europese politieke partijen worden ook verzocht rekening te houden met een gelijke vertegenwoordiging van kandidaten voor de Europese verkiezingen in 2019.


Het huidige Parlement heeft maatregelen getroffen om seksueel geweld en intimidatie in de politiek te bestrijden en de vertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties te bevorderen. Nadrukkelijke aandacht wordt gevraagd voor een gelijke vertegenwoordiging tijdens de volgende zittingsperiode van het Parlement.