Vrouwen in het Europees Parlement (infografiek)  

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Vrouwen zouden een prominente rol moeten spelen in de politiek, maar hoe zit dat eigenlijk bij het Europees Parlement? Kom meer te weten in onze infografieken.

Verhouding van vrouwen en mannen in het Parlement  

Het Europees Parlement strijdt voor gendergelijkheid, maar vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in de politiek en het openbare leven op lokaal, nationaal en Europees niveau, zoals blijkt uit recente statistieken.

In de loop der jaren is het aantal vrouwelijke leden van het Parlement wel toegenomen. Er waren slechts 31 vrouwelijke leden tussen 1952 en de eerste verkiezingen in 1979. In het eerste rechtstreeks gekozen Europees Parlement bedroeg het percentage vrouwen 15,2 %. Bij elke verkiezing steeg het aantal vrouwelijke leden. Op dit moment is het percentage vrouwelijke leden met 40,4 % hoger dan ooit tevoren.

Het aandeel van vrouwen in het Europees Parlement ligt zowel boven het mondiale gemiddelde als boven het EU-gemiddelde voor nationale parlementen.

Verhouding van vrouwen en mannen per land  

Het aantal vrouwen op hoge posten binnen het Europees Parlement neemt ook steeds meer toe. In de huidige, negende parlementaire zittingsperiode zijn 8 van de 14 ondervoorzitters en 12 van de 22 commissievoorzitters vrouw. Dat is meer dan in de vorige zittingsperiode, toen er 5 ondervoorzitters en 11 vrouwelijke voorzitters van de in totaal 23 commissies waren.

Vrouwen in topfuncties bij het Europees Parlement.  

Vrouwen in Europese topbanen

Voor de eerste keer zal de voorzitter van de Europese Commissie een vrouw zijn. Ursula von der Leyen verklaarde vóór haar verkiezing in het Parlement dat ze zou inzetten op een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in het college van commissarissen, en die belofte heeft ze waargemaakt. Op 9 september presenteerde ze twaalf vrouwen en veertien mannen als kandidaat-commissaris.

Economische besluitvorming blijft het terrein waar de EU het laagst scoort op het vlak van gendergelijkheid en de vertegenwoordiging van vrouwen. Het zijn nog altijd vooral mannen die een hoge functie hebben bij centrale banken en ministeries van Financiën. Het Parlement heeft gepleit voor een groter aantal vrouwen op hoge posten in economische en monetaire aangelegenheden. Voor de eerste keer in de geschiedenis zou een vrouw aan het hoofd kunnen staan van de Europese Centrale Bank, aangezien Christine Lagarde is voorgedragen voor deze baan.