La Via over het klimaatakkoord: "Een duidelijke richting voor het klimaatbeleid voor de komende eeuw" 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Giovanni La Via  

Vijftien leden woonden vorige week de klimaattop in Parijs bij om het ambitieuze standpunt van het Parlement over klimaatverandering te verdedigen. Een internationaal en historisch akkoord werd zaterdagavond tussen de 196 partijen bereikt. We vroegen het hoofd van de EP-delegatie, Giovanni La Via, welke invloed dit zal hebben op het toekomstige wetgevende werk van het Parlement.

Wat was de rol van de delegatie op de klimaatconferentie?


We ontmoetten vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen, inheemse volkeren, ngo's en partijen die betrokken zijn bij het proces. We luisterden naar hun mening over de mogelijke overeenkomst om de andere Europese instellingen te ondersteunen bij het bereiken van een akkoord.


U woonde al enkele toppen bij. Hoe verschilde deze van de vorige?


Deze was anders om vele redenen, maar het belangrijkste is dat we een ambitieuze overeenkomst hebben bereikt. Tijdens de vorige toppen bespraken we vele malen de vragen met betrekking tot verzachting, aanpassing en de financiën. Deze keer waren we in staat om een ambitieus akkoord te bereiken, maar ook om alle punten te bespreken. De definitieve overeenkomst zal nuttig zijn voor de volgende generaties.


Welke invloed zal deze overeenkomst hebben op het werk van het Parlement?


Na de overeenkomst, zijn we klaar om te beginnen met nieuwe wetgeving in overeenstemming met het laatste akkoord. We moeten ons best doen om de doelen die we hebben voorgesteld voor de Europese Unie, te bereiken. We zijn klaar om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en we moeten specifieke wetgeving maken op dit gebied. We moeten onze energie-efficiëntie verhogen en een grotere inzet van duurzame energie maken. De doelstelling van 30% van de totale productie van energie uit duurzame energiebronnen zal één van de belangrijkste zaken zijn om te bespreken in het Europees Parlement om uiteindelijk een mogelijke oplossing van energieproductie op middellange termijn te bereiken.


Wat zijn de volgende stappen?


Een lang proces gaat nu beginnen. Komend jaar moeten alle leden van de top verslag uitbrengen deze periode moeten we het resultaat van de onderhandelingen in Europa in de Raad, maar ook in het Parlement bespreken.


Wij moeten de overeenkomst ratificeren en ik hoop dat een grote meerderheid voor het uiteindelijke akkoord zal stemmen Het belangrijkste door het Europees Parlement voorgestelde punt staat in het akkoord. Deze overeenkomst geeft een duidelijke richting voor de toekomst van het klimaat en een duidelijke lijn voor het klimaatbeleid voor de komende eeuw.