EP keurt voorstel goed voor hervorming EU-emissiehandel 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Het emissiehandelssysteem van de EU is gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot van de industrie. Ontdek hoe het werkt en waarom een ​​hervorming nodig is.

Wat is het emissiehandelssysteem van de EU?

Hoewel de EU de op twee na grootste CO2-emissiebron ter wereld is, heeft ze ook de meest ambitieuze klimaatdoelstellingen: de uitstoot met flink verminderen tegen 2030 en tegen 2050 terugbrengen tot nul.

Het in 2005 geïntroduceerde emissiehandelssysteem is één van de instrumenten die de EU heeft ingezet om dit doel te bereiken. Het richt zich specifiek op de industrie.

Bekijk onze infografiek over de vorderingen van de EU wat betreft het behalen van de 2020-doelstellingen voor klimaatverandering.


Hoe werkt het?

Het emissiehandelssysteem verplicht meer dan 11.000 energiecentrales en fabrieken om een ​​vergunning te hebben voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Dit zou een financiële prikkel moeten zijn om minder te vervuilen: hoe minder u vervuilt, hoe minder u betaalt.

Bedrijven moeten de rechten kopen via veilingen en de prijs volgt het spel van vraag en aanbod.

Sommige rechten worden echter gratis toegewezen, vooral in sectoren die het risico lopen dat bedrijven hun productie verplaatsen naar andere regio's met minder strenge emissiebeperkingen.

Waarom is een hervorming nodig?

Op het moment zijn deze vergunningen erg goedkoop, omdat de vraag ernaar is afgenomen als gevolg van de economische crisis, terwijl het aanbod constant is gebleven.

Het emissiehandelssysteem werd gekenmerkt door een grote onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod van rechten, wat resulteerde in een overschot van ongeveer 2,1 miljard in 2013. Het overschot werd licht verlaagd in 2014 en daalde vervolgens tot 1,78 miljard emissierechten in 2015 en tot 1,69 miljard emissierechten in 2016.

Een groot overschot en lage prijzen ontmoedigen bedrijven om in groene technologie te investeren, waardoor de efficiëntie van het plan tegen klimaatverandering wordt belemmerd.


Waar gaat de ETS-hervorming over?


De huidige ETS-richtlijn loopt tot 2020. De hervorming is bedoeld om de toekomst van de EU-koolstofmarkt voor 2021-2030 vast te stellen, met plannen om de uitstoot van broeikasgassen in het kader van de Overeenkomst van Parijs op te voeren. Om de prijzen te verhogen, bevat het voorstel een verhoging van de jaarlijkse verlaging van de emissierechten die worden geveild.

Om het overaanbod te verminderen, willen leden de capaciteit van de marktstabiliteitsreserve (MSR) verdubbelen om de overtollige emissierechten op de markt weg te nemen. De adviesraad streeft ernaar het aanbod en de vraag naar emissierechten beter op elkaar af te stemmen door overtollige emissierechten in een reserve te plaatsen, waaruit ze in geval van schaarste kunnen worden vrijgegeven. Wanneer geactiveerd, zou de MSR tot 24% van de overtollige kredieten absorberen in elk veilingjaar.

Het voorstel introduceert ook twee nieuwe fondsen om innovatie te bevorderen en de overgang naar een koolstofarme economie aan te pakken:


Het Innovatiefonds zal financiële steun verlenen voor hernieuwbare energie, koolstofafvang en -opslag en koolstofarme innovatieprojecten. Het Moderniseringsfonds zal helpen bij het verbeteren van energiesystemen in lidstaten met lagere inkomens.


De laatste ontwikkelingen


In september 2020 stelde de Commissie voor het streefcijfer voor 2030 voor de vermindering van broeikasgasemissies te verhogen tot ten minste 55 procent van het niveau van 1990, terwijl het Parlement een streefcijfer van 60 procent voorstelde.

Als onderdeel van de hervorming zal de Commissie naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 een EU-mechanisme voor het aanpassen van de CO2-grens (CBAM) presenteren. Een dergelijk mechanisme zou een koolstofprijs toepassen op geïmporteerde goederen uit minder ambitieuze landen en een CO2-lek voorkomen. Dit gebeurt wanneer EU-industrieën hun productie verplaatsen naar een land met minder strenge regels voor broeikasgasemissies. Dit zou de inspanningen van de EU om klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050, in het kader van het stappenplan van de Green Deal, verzwakken.


De Commissie zal naar verwachting ook voorstellen dat de ETS en CBAM eigen middelen worden binnen de langetermijnbegroting van de EU.

Lees meer over de nieuwe Europese CO2-heffing.


EU-inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen


Er zijn nog andere maatregelen om de EU te helpen haar toezeggingen in het kader van het akkoord van Parijs inzake klimaatverandering na te komen en de uitstoot in de EU tegen 2030 te verminderen in alle economische sectoren