EP keurt voorstel goed voor hervorming EU-emissiehandel 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Het emissiehandelssysteem van de EU is gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot van de industrie. Ontdek hoe het werkt en waarom een ​​hervorming nodig is.

Wat is het emissiehandelssysteem van de EU?

Hoewel de EU de op twee na grootste CO2-emissiebron ter wereld is, heeft ze ook de meest ambitieuze klimaatdoelstellingen: de uitstoot met minstens 40% verminderen tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990.

Het in 2005 geïntroduceerde emissiehandelssysteem is één van de instrumenten die de EU heeft ingezet om dit doel te bereiken. Het richt zich specifiek op de industrie.

Bekijk onze infografiek over de vorderingen van de EU wat betreft het behalen van de 2020-doelstellingen voor klimaatverandering.

Hoe werkt het?

Het emissiehandelssysteem verplicht meer dan 11.000 energiecentrales en fabrieken om een ​​vergunning te hebben voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Dit zou een financiële prikkel moeten zijn om minder te vervuilen: hoe minder u vervuilt, hoe minder u betaalt.

Bedrijven moeten de rechten kopen via veilingen en de prijs volgt het spel van vraag en aanbod.

Sommige rechten worden echter gratis toegewezen, vooral in sectoren die het risico lopen dat bedrijven hun productie verplaatsen naar andere regio's met minder strenge emissiebeperkingen.

Waarom is een hervorming nodig?

Op het moment zijn deze vergunningen erg goedkoop, omdat de vraag ernaar is afgenomen als gevolg van de economische crisis, terwijl het aanbod constant is gebleven.

Het emissiehandelssysteem werd gekenmerkt door een grote onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod van rechten, wat resulteerde in een overschot van ongeveer 2,1 miljard in 2013. Het overschot werd licht verlaagd in 2014 en daalde vervolgens tot 1,78 miljard emissierechten in 2015 en tot 1,69 miljard emissierechten in 2016.

Een groot overschot en lage prijzen ontmoedigen bedrijven om in groene technologie te investeren, waardoor de efficiëntie van het plan tegen klimaatverandering wordt belemmerd.

Waar gaat de ETS-hervorming over?

De huidige ETS-richtlijn loopt tot 2020. De hervorming is bedoeld om de toekomst van de EU-koolstofmarkt voor de periode na 2020 vast te stellen, met plannen om de uitstoot van broeikasgassen in het kader van de Overeenkomst van Parijs op te voeren. Om de prijzen te verhogen, bevat het voorstel een verhoging van de jaarlijkse verlaging van de emissierechten die worden geveild.

Om het overaanbod te verminderen, willen leden de capaciteit van de marktstabiliteitsreserve (MSR) verdubbelen om de overtollige emissierechten op de markt weg te nemen. De adviesraad streeft ernaar het aanbod en de vraag naar emissierechten beter op elkaar af te stemmen door overtollige emissierechten in een reserve te plaatsen, waaruit ze in geval van schaarste kunnen worden vrijgegeven. Wanneer geactiveerd, zou de MSR tot 24% van de overtollige kredieten absorberen in elk veilingjaar.

Het voorstel introduceert ook twee nieuwe fondsen om innovatie te bevorderen en de overgang naar een koolstofarme economie aan te pakken:

  1. Het Innovatiefonds zal financiële steun verlenen voor hernieuwbare energie, koolstofafvang en -opslag en koolstofarme innovatieprojecten.
  2. Het Moderniseringsfonds zal helpen bij het verbeteren van energiesystemen in lidstaten met lagere inkomens.

EU-inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Er zijn nog andere maatregelen om de EU te helpen haar toezeggingen in het kader van het akkoord van Parijs inzake klimaatverandering na te komen en de uitstoot in de EU tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, in alle economische sectoren

de verordening voor de verdeling van de inspanningen van nationale doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen door vervoer, bouw, afval, landbouw te verminderen
landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw
strengere CO2-uitstootnormen voor auto's