Klimaatverandering: beter gebruik van EU-bossen als koolstofputten 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Ontdek via onze infografieken hoe de EU de kracht van bossen om CO2 te absorberen, wil gebruiken om klimaatverandering te bestrijden en haar koolstofvoetafdruk nog verder te verkleinen.

De EU heeft verschillende initiatieven genomen om haar uitstoot te verminderen. Aangezien bossen een cruciale rol spelen bij de opvang van koolstofdioxide uit de atmosfeer die anders tot de opwarming van de aarde zou bijdragen, werkt de EU aan regels om haar koolstofputten uit te breiden.

Het Parlement heeft op 8 juni gestemd om de regels te herzien voor landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF).

Lees verder voor de belangrijkste feiten en cijfers over bossen in de EU-landen en wat het Parlement voorstelt om hun capaciteit om kooldioxide uit de atmosfeer op te vangen, te versterken.

Het belang van bossen in de EU: belangrijkste feiten

Elk jaar absorberen bossen in de EU het equivalent van 7% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU.

Er is 159 miljoen hectare bos in de EU, dit is 43,5% van het grondgebied van de EU. De bosdekking varieert aanzienlijk van de ene lidstaat tot de andere, van iets meer dan 10% in Malta tot bijna 70% in Finland.

Naast hun rol als koolstofreservoirs, leveren bossen tal van ecosysteemdiensten: ze helpen de bodem te beschermen tegen erosie, maken deel uit van de watercyclus, beschermen de biodiversiteit door een leefgebied voor talrijke soorten te bieden en regelen het lokale klimaat.

Lees meer over de oorzaken van ontbossing.

Bossen in de EU  

Welke sector wordt door deze wetgeving getroffen?

De herziene plannen hebben betrekking op de sectoren landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw, die hoofdzakelijk bos- en landbouwgrond omvat, alsook grond waarvan het gebruik is veranderd in, of van, één van deze vormen van gebruik.

Deze sector stoot broeikasgassen uit. Bijvoorbeeld door veranderingen in landgebruik, met name wanneer bossen worden gebruikt voor iets anders zoals akkerland, wanneer bomen worden gekapt, of door de veeteelt op landbouwgrond.

Het is echter ook de enige sector die CO₂ uit de atmosfeer kan verwijderen, voornamelijk via bossen.

Bossen verminderen broeikasgassen  

Wat wil het Parlement?

De EP-leden willen de natuurlijke koolstofputten van de EU vergroten door bijvoorbeeld watergebieden en moerassen te herstellen, bebossing toe te passen en ontbossing tegen te houden. Dit zou de facto leiden tot een nog grotere vermindering van de EU-emissies dan de doelstelling van 55% voor 2030.

Het voorstel van de Commissie om niet-CO2-emissies van de landbouw op te nemen in de sector landgebruik kreeg geen steun van de ENVI-leden, die vinden dat de verwijdering door koolstofputten - die van nature vluchtig en kwetsbaar zijn - niet mag worden gebruikt om andere emissies te compenseren. De prioriteit moet de drastische vermindering van de uitstoot door andere sectoren blijven.

Het Parlement wil dat de Commissie de lidstaten vanaf 2035 om de vijf jaar streefdoelen oplegt voor het verwijderen van koolstof in de LULUCF-sector.

EU-inspanningen om de uitstoot van broeikgassen te beperken

De herziening van de regels inzake landgebruik en bosbouw maakt deel uit van het "Fit for 55"-pakket om de EU-doelstelling te verwezenlijken, om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen, zoals vastgesteld in de klimaatwet.

Andere delen van de wetgeving in het pakket omvatten voorstellen inzake onder andere de emissiehandel, de verdeling van de inspanningen tussen de EU-landen, de uitstoot van auto's, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.


Dit artikel werd gepubliceerd op 13 september 2017 en wordt regelmatig bijgewerkt.