Klimaatverandering: wat zijn de doelstellingen van de klimaattop COP23? (video) 

 
 

Een delegatie van twaalf leden onder leiding van de voorzitter van de milieucommissie, Adina Vālean, woont van 14 tot 17 november de klimaattop COP23 bij in Bonn. Waar richt de top zich op?

De COP-conferenties zijn een reeks topbijeenkomsten waar landen bespreken hoe de klimaatverandering kan worden aangepakt en staat voor Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering  (UNFCCC). De COP23 in Bonn is gewijd aan de opvolging van het akkoord van Parijs, het resultaat van een eerdere COP-top.
 
Het Parlement zal aanwezig zijn met een delegatie van twaalf leden, geleid door Adina-Ioana Vălean (EVP, RO) , voorzitter van de milieucommissie.

Delegatie van het Europees Parlement in Bonn

De EU-commissaris voor klimaatactie en energie, Miguel Arias Cañete, zal de delegatie dagelijks op de hoogte houden. Verder zullen de leden deelnemen aan achtergrondgesprekken met vertegenwoordigers van de VN, delegaties van verschillende landen en internationale en maatschappelijke organisaties.

In aanloop naar de klimaatconferentie zei Peter Liese (EVP, DE) : "Het is uitermate belangrijk dat na de aankondiging van de Verenigde Staten zij zich uit het akkoord van Parijs zullen terugtrekken, de rest van de wereld verenigd blijft."

Hij voegde eraan toe dat hij, ondanks het besluit van de Trump-regering, hoopt dat het mogelijk zal zijn "om een ​​stap voorwaarts te zetten met partners als China, Canada, Japan en om de VS er opnieuw bij te betrekken wanneer een nieuwe regering aan de macht komt".

Ontmoeting met de bijzondere adviseur van de COP


Op 8 november hadden de leden van de milieucommissie samen met de delegatie voor de betrekkingen met de VS een ontmoeting met Edmund G. Brown Jr., de gouverneur van Californië. "De dreiging door klimaatverandering is existentieel en de mate van betrokkenheid komt niet overeen met de dreiging," waarschuwde Brown en voegde eraan toe: "Hoewel omgaan met klimaatverandering moeilijk is, is het een transformatie van onze hele beschaving (. ..). We moeten tegen 2050 naar nul uitstoot of misschien zelfs eerder. Het is bijna ondenkbaar hoe we het voor elkaar krijgen, maar de wetenschap is zo duidelijk: we hebben geen andere keuze. Zelfs het 2°C-doel is misschien niet voldoende."

Brown is dit jaar de Bijzondere adviseur voor staten en regio’s bij de COP23. Hij creëerde de klimaatalliantie van de VS samen met Gouverneur Jay Inslee (Washington) en Andrew Cuomo (New York), in reactie op het besluit van de Amerikaanse federale regering om de VS terug te trekken uit het akkoord van Parijs. Het telt momenteel 15 staten, bestaande uit 36% van de Amerikaanse bevolking.

Wat is het akkoord van Parijs?

Het akkoord van Parijs over klimaatverandering is  's werelds eerste universeel, juridisch bindend klimaatakkoord goedgekeurd door 195 landen in december 2015 op de COP21. Het bevat een globaal plan voor na 2020 om de toename van de mondiale temperatuur te beperken tot ruim onder de 2°C boven het pre-industriële niveau. Het akkkoord  van Parijs werd van kracht op 4 november 2016 na goedkeuring door het Europees Parlement van ratificatie door de EU.  
 

De doelen van de klimaattop COP23


COP23 vindt plaats van 6-17 november in Bonn (Duitsland).  Op COP23 komen regeringen samen om de uitvoering van het akkoord van Parijs vooruit te helpen. De nadruk ligt op de ontwikkeling van richtsnoeren voor de uitvoering van de bepalingen van het akkoord (het zogeheten "regelboek van Parijs") voor een breed scala van onderwerpen, waaronder transparantie, aanpassing, uitstootreducties, financiering, capaciteitsopbouw en technologie. Het doel is om vooruitgang te boeken op al deze gebieden, zodat de richtlijnen op de COP24 in Polen in 2018 kunnen worden voltooid

Wat zijn de uitdagingen van de COP23 in Bonn?

Eén van de COP23-taken is om de faciliterende dialoog (in 2018 te houden) voor te bereiden over hoe de nationale bijdragen opgewaardeerd moeten worden om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te bereiken.

De aangekondigde terugtrekking van de VS, 's werelds op één na grootste uitstoter, zorgt voor onzekerheid over de mogelijkheden om de doelen te bereiken.

Wat doet het Parlement om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen?

Het Parlement werkt momenteel aan drie wetten om het akkoord van Parijs uit te kunnen voeren:

hervorming van het emissiehandelssysteem van de EU om innovatie in nieuwe duurzame technologieën in de industrie te stimuleren;
nationale doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen door vervoer, gebouwen, afval en landbouw te verminderen;
• maatregelen om de capaciteit van bossen en bodems in de EU te behouden en te versterken om CO₂ op een duurzame manier op te nemen.