Infografiek: geschiedenis van de onderhandelingen over klimaatverandering 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Onze tijdlijn markeert belangrijke mijlpalen en politieke actie in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Bekijk onze interactieve infografiek voor meer informatie.

Van de Earth Summit via het Kyotoprotocol tot het akkoord van Parijs: dat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van onderhandelingen over klimaatverandering.


De Europese Unie is een hoofdrolspeler in de door de VN geleide besprekingen en heeft zich er in 2015 in Parijs toe verbonden de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met ten minste 40% onder het niveau van 1990 te verminderen.