Vermindering van de uitstoot van auto's: nieuwe CO2-doelstellingen toegelicht 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
De uitstoot van CO2 door vervoer is nog niet gedaald in de EU ©APimages/European Union-EP  

Om de uitstoot van auto's te verminderen hebben de Parlementsleden strengere limieten aangenomen om de totale CO2-uitstoot te verlagen. Kom meer te weten.

Waarom het nodig is

Auto's en bestelwagens produceren ongeveer 15% van de CO2-uitstoot in de EU. De uitstoot van CO2 veroorzaakt klimaatverandering en daarnaast is vervoer de enige sector waarin de uitstoot van broeikasgassen nog steeds hoger is dan in 1990.

Strengere normen voor de uitstoot van auto's kunnen helpen om de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 te bereiken.


De huidige situatie

Recente gegevens tonen aan dat, na een gestage daling de afgelopen jaren, de gemiddelde uitstoot van nieuwe auto's vorig jaar steeg tot 118,5 gram CO2 per kilometer. Volgens de huidige regels mag de gemiddelde nieuwe auto in 2021 niet meer dan 95 gram per kilometer uitstoten.

Het aantal elektrische auto's groeit maar ze zijn slechts goed voor minder dan 1,5% van de nieuwe registraties.


Nieuwe doelstellingen en de toekomst

De Europese Commissie stelt voor om de 2021-limiet voor emissies van nieuwe auto's en bestelwagens te verlagen met 15% vanaf 2025 en met 30% vanaf 2030.


Het Parlement en de Raad bereikten een overeenkomst over een nog hogere doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen dan door de Europese Commissie werd voorgesteld: een CO2-reductiedoelstelling van 37,5% voor nieuwe auto's en 31% voor nieuwe bestelauto's tegen 2030.


De nieuwe regels werden goedgekeurd door het Parlement tijdens de plenaire vergadering op 27 maart 2019. Op 18 april werd ook een voorstel goedgekeurd om de CO2-uitstoot van nieuwe vrachtwagens tegen 2030 met 30% te verminderen ten opzichte van 2019.


Zodra de Raad de verordening goedkeurt, wordt deze gepubliceerd in het Publicatieblad en zal het 20 dagen later in werking treden.

Ontdek meer EU-acties om de CO2-uitstoot te verminderen: