Hoe kunnen we het aantal groene investeringen verhogen in de EU? 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
De EU wil milieuvriendelijke projecten promoten ©Mikel Martinez De Osaba/123RF/European Union – EP  

Het streven naar een minder vervuilende economie heeft een hoge kost. De EU wil daarom meer privaat vermogen aantrekken aangezien publieke fondsen niet volstaan.

Investeringen van de EU

De EU heeft ongeveer €180 miljard nodig aan extra investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Dit is noodzakelijk om de CO2-uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030. Er is zelfs nog meer nodig om volledig CO2-neutraal te kunnen zijn in 2050.


Sommige investeringen in klimaat- en milieuprojecten komen rechtstreeks uit de EU-begroting. Bijvoorbeeld, rond 20% van het budget in 2019 - 165,8 miljard - werd gebruikt voor de aanpak van klimaatverandering. Het Europees Parlement wil dit percentage verhogen naar 30%.Hoe trekt de EU private fondsen aan voor groene investeringen?

Publiek kapitaal volstaat niet om alle groene investeringen te financieren. Om die reden wil de EU private investeringen aantrekken. Er zijn reeds miljarden euro’s gemobiliseerd door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en de Europese Investeringsbank (EIB), en het budget voorzien voor klimaatgerelateerde projecten zal alleen maar stijgen.


De rol van de EIB om klimaatvriendelijke projecten te financieren is toegenomen. De toekomstige voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, gaf het volgende voorstel in haar speech die plaatsvond in het Parlement in juli: het budget zal worden verhoogd door deel van de EIB-fondsen om te zetten in een “Europese klimaatbank”. Het “vergroenen” van de EIB werd besproken in de plenaire vergadering op woensdag 9 oktober.


Het Parlement en de Raad zijn ook in gesprek over nieuwe regels voor duurzame investering. Deze regels zullen dienen als gids voor investeerders, ondernemingen en beleidsmakers over welke economische activiteiten en investeringen kunnen beschouwd worden als “groen”.