Uitstoot van vliegtuigen en schepen: feiten en cijfers (infografiek) 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Broeikasgasemissies door internationale luchtvaart zijn meer dan verdubbeld tijdens de voorbije twee decennia. Hoe zit het met scheepvaart? Bekijk onze infografiek om erachter te komen.

Ondanks het feit dat lucht- en scheepvaart ieder minder dan 3.5% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU uitmaken, zijn ze één van de snelst groeiende oorzaken van CO2-uitstoot die bijdragen aan klimaatverandering.


Dit is vooral te danken aan het verkeersrecord, gedreven door een toename van handel en van het aantal passagiers. Deze twee sectoren werden slechts recent meegenomen in de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de EU en wereldwijd.


In een resolutie die vóór de COP25 klimaattop werd aangenomen, eiste het Europees Parlement een ambitieuzere aanpak om de uitstoot in de lucht- en scheepvaart te verminderen: bijvoorbeeld, marktgerichte maatregelen versterken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.


Ontdek de belangrijkste feiten en cijfers over klimaatverandering

Infografiek over de uitstoot in de transportsector, inclusief lucht- en scheepvaart, als deel van de totale broeikasgasemissie in de EU  

De snelst groeiende oorzaken van broeikasgasemissie


De uitstoot van internationale scheep- en luchtvaart is tijdens de voorbije twee decennia met bijna 31% (scheepvaart) en 130% (luchtvaart) gegroeid. Dit was de sterkste groei in de gehele transportsector – trouwens de enige sector waar uitstoot sinds 1990 gestegen is.


Ondanks verbeteringen in brandstofgebruik wordt de uitstoot van vliegtuigen in 2050 naar verwachting 7 tot 10 keer groter dan in 1990. Daarnaast wordt een stijging van 50% tot 250% van de uitstoot van schepen verwacht.

Infografiek over de evolutie van broeikasgasemissie per sector, inclusief lucht- en scheepvaart  

Lucht- en scheepvaart in de lift


Broeikasgasemissies van de lucht- en scheepvaart zijn grotendeels te danken aan méér verkeer. Het aantal vliegtuigpassagiers in Europa is sinds 1993 verdrievoudigd en het volume van de internationale maritieme handel is ook enorm gestegen tijdens de voorbije twee decennia.


Groeiende bezorgdheid over het milieu zou mensen kunnen aanzetten om méér aandacht te besteden aan de CO2-voetafdruk van hun transportmiddelen, maar tot hiertoe zegt slechts één op tien ondervraagden dit te doen, volgens de Eurobarometerenquête. Ontdek hier hoeveel CO2 jouw vlucht uitstoot.

Infografiek over de evolutie van het aantal vliegtuigpassagiers in de EU  

Wat is er gebeurd om de uitstoot van de lucht- en scheepvaart aan te pakken?


De EU heeft stappen ondernomen om de uitstoot afkomstig van de luchtvaart te verminderen via het EU-emissiehandelssysteem, een systeem om CO2-uitstoot te compenseren.

De EU werkt ook samen met de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie om wereldwijd marktgerichte maatregelen in te voeren, beter bekend als Corsia. Via deze maatregelen kunnen luchtvaartmaatschappijen hun uitstoot compenseren door te investeren in groene projecten, bijvoorbeeld door bomen te planten.

Op 16 september keurde het Europees Parlement de opname van scheepvaart in het EU ETS goed, alsook bindende voorwaarden voor scheepvaartbedrijven om hun CO2-uitstoot met ten minste 40% te verminderen tegen 2030.

Volgens de leden was het originele voorstel van de Commissie niet ambitieus genoeg - namelijk om de EU-regels te herzien rond de controle van CO2-uitstoot en brandstofverbruik van grote schepen om ze in lijn te brengen met de internationale regels - gezien de hoogdringendheid om alle sectoren van de economie koolstofarmer te maken.

Tot hiertoe zijn er geen EU-voorwaarden voor schepen om uitstoot van broeikasgassen te verminderen.