Asiel en migratie in de EU: feiten en cijfers 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

De COVID-19-pandemie heeft een ongekende impact gehad op de migratiestromen in de EU.

Bewegingsbeperkingen die zijn ingesteld als gevolg van de coronavirus-pandemie hebben de migratie, zowel legaal als illegaal, verminderd. Dit aangezien landen de grenzen hebben gesloten, routes voor legale migratie hebben beperkt en initatieven hebben teruggeschroefd om vluchtelingen op te nemen.

Desalniettemin werden de tekortkomingen in het asielstelsel van de EU blootgelegd door de komst van meer dan een miljoen asielzoekers en migranten in 2015. Om de migratiecrisis te verhelpen, heeft het Parlement gewerkt aan voorstellen om een ​​rechtvaardiger en effectiever Europees asielbeleid te ontwikkelen.


Ontdek relevante gegevens over migratie in Europa, wie de migranten zijn, wat de EU doet om de situatie beheersbaar te maken en over de financiële gevolgen.

 

Wat is een vluchteling en een asielzoeker?

Asielzoekers zijn mensen die een formeel asielverzoek in een ander land dan hun thuisland indienen omdat ze bang zijn dat hun leven in hun eigen land in gevaar is.


Vluchtelingen
zijn mensen met een gegronde angst voor vervolging wegens ras, religie, nationaliteit, politiek of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, die als zodanig in hun gastland zijn erkend. In de EU stelt de kwalificatierichtlijn richtsnoeren vast voor de toekenning van internationale bescherming aan degenen die het nodig hebben.


Momenteel moeten de onderdanen van derde landen om bescherming vragen in het eerste EU-land waar zij binnenkomen. Door een aanvraag in te dienen, worden zij asielzoekers. Zij krijgen alleen een vluchtelingenstatus of een andere vorm van internationale bescherming nadat een positieve beslissing is genomen door de nationale autoriteiten.

Meer lezen over de oorzaken van migratie.

Asielbeslissingen in de EU

In de eerste 10 maanden van 2020 waren er 390.000 asielaanvragen in de EU, 33 procent minder dan tijdens dezelfde periode van 2019. In 2018 waren er 634.700, aanzienlijk minder dan de meer dan een miljoen geregistreerde aanvragen in 2015 en 2016.

Vooral in Duitsland, Frankrijk en Italië waren er in de eerste zeven maanden van 2020 grote dalingen. Er waren minder eerste aanvragen uit Syrië (135.000 minder dan het gemiddelde voor 2018 en 2019, een daling van 52%), Irak (een daling van 55%) en Nigeria (een daling van 58%).

In Spanje en Roemenië stegen de cijfers echter, deels als gevolg van een toename van aanvragen uit Zuid-Amerikaanse landen, waaronder Colombia (102% hoger dan het gemiddelde van de voorgaande twee jaar) en Peru (76% hoger).

Een dieptepunt bij irreguliere grensovergangen

Het EU-grensbewakingsagentschap, verzamelt gegevens over het illegaal oversteken van de buitengrenzen van de EU. Deze gegevens worden door de nationale autoriteiten geregistreerd. In 2015 en 2016 werden meer dan 2,3 miljoen illegale grensovergangen gedetecteerd. 

Het totale aantal illegale overtochten in januari-november 2020 is gedaald tot 114.300, het laagste niveau in de afgelopen zes jaar en een afname van 10 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Ondanks een daling van 55 procent blijft Afghanistan een van de belangrijkste landen van herkomst van mensen die zijn gedetecteerd tijdens een irreguliere grensovergang, samen met Syrië, Tunesië en Algerije.


De Middellandse Zee-oversteek bleef dodelijk, met 1.754 doden of vermisten opgegeven in 2020, vergeleken met 2.095 personen in 2019. Het aantal aankomsten via de centrale Middellandse Zeeroute (naar Italië en Malta) steeg met 154 procent in januari-november 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Er waren meer dan 34.100 aankomsten in 2020, vergeleken met bijna 11.500 in 2019, waarbij de meerderheid van de mensen aankwam op Lampedusa. Het aantal aankomsten in Spanje, en met name de Canarische Eilanden, is in 2020 met 46 procent (35.800) gestegen ten opzichte van 2019.

Veel nieuwkomers zijn afkomstig uit landen die lijden onder de economische neergang in plaats van conflicten. Een daling van de wereldwijde migratie zal waarschijnlijk ook aan deze trend bijdragen. Zolang de pandemie niet onder controle is en het economisch herstel niet begonnen is, zullen slechte vooruitzichten op werk en gezondheidszorg een stimulans blijven voor mensen om naar de EU te komen.

 

Wat EU-burgers denken

Migratie is jarenlang een prioriteit van de EU geweest. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de migratiestromen te beheren en het asielstelsel te verbeteren. 


Ondanks het feit dat het Eurobarometer-onderzoek gepubliceerd in 2019 weergeeft dat immigratie het op vier na grootste probleem was dat de stembeslissingen van EU-burgers beïnvloedde bij de Europese verkiezingen in mei, registreerde de recentste Parlemeter-enquête in 2020 een daling van het belang ervan. 

De EU heeft haar financiering voor migratie-, asiel- en integratiebeleid aanzienlijk verhoogd in de nasleep van de toegenomen instroom van asielzoekers in 2015. 22,7 miljard euro gaat naar migratie en grensbeheer in de langetermijnbegroting 2021-2027 van de EU, vergeleken met 10 miljard euro voor migratie en asiel in 2014-2020.


Meer informatie over hoe de EU migratie beheert.

 

Begrotingskwesties

De Europese Unie heeft haar financiering voor het migratie-, asiel- en integratiebeleid aanzienlijk verhoogd als gevolg van de toegenomen instroom van asielzoekers in 2015. In de komende onderhandelingen over de EU-begroting voor na 2020 zal het Parlement oproepen tot aanvullende financiering voor migratie.


Vluchtelingen wereldwijd

Over de hele wereld heeft het aantal mensen dat vervolging, conflicten en geweld ontvlucht, 80 miljoen bereikt. Dit cijfer staat gelijk aan als bijna elke man, vrouw en kind in Duitsland van huis zou worden gedwongen. Kinderen maken ongeveer 40% van de vluchtelingenpopulatie in de wereld op.

De landen die het grootste aantal vluchtelingen opvangen zijn Turkije, Colombia, Pakistan, Uganda en Duitsland. Slechts 14% van de vluchtelingen in de wereld wordt opgevangen door ontwikkelde landen.


Bekijk onze infografiek voor de 2019 Eurostat-cijfers over asielaanvragen in de EU en cijfers van het vluchtelingagentschap van de VN van het aantal vluchtelingen in EU-landen.

Ontdek meer over de oorzaken van migratie.

*voorlopig