Oekraïne 
Hoe de EU Oekraïne steunt 

Wereld  Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   

De EU heeft Oekraïne aanzienlijk gesteund de voorbije jaren, van hulp met hervormingen tot nauwere handelsrelaties.

Nieuwsitems 

       

Zelfs voordat Oekraïne in februari 2022 door Rusland werd aangevallen, wilde de EU Kiev steunen en betere banden scheppen. Lees er hier meer over.

       

De EU en het Europees Parlement hebben Oekraïne bijgestaan sinds Rusland op 24 februari 2022 een ongerechtvaardigde en illegale grootschalige invasie van het land lanceerde.

Nieuwsitems 

Persberichten 

Briefings 

Nieuwsitems 

       

Bij een temperatuur van -20 °C werden mensen in Oost-Oekraïne afgesneden van elektriciteit, verwarming en water na het verbreken van de wapenstilstand door de pro-Russische rebellen vorige week. Dit is niet alleen een humanitaire noodsituatie, maar heeft gevolgen voor de veiligheid van Europa. Tegen de achtergrond van de onzekerheid over de toekomst van het buitenlandbeleid van de VS en een assertiever Rusland, kan de toestand onverwachte wendingen nemen.

       

De afgelopen drie jaar heeft het Europees Parlement zich steeds solidair getoond met Oekraïne door de roep van de bevolking voor verandering, politieke en economische hervormingenen en nauwere banden met Europa te steunen. Het Parlement veroordeelde de militaire inzet van Rusland en de illegale annexatie van de Krim. Een visumvrije regeling voor Oekraïense burgers die naar de EU willen reizen, staat volgende week op de plenaire agenda voor stemming.

Video's 

Nieuwsitems 

       

Het is iets meer dan twee jaar geleden dat de massale euromaidan protesten leidden tot het afzetten van president Viktor Janoekovitsj, Oekraïne staat nog steeds op een kruispunt tussen oorlog en vrede, tussen corruptie en hervorming. Onze tijdlijn volgt de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar, van de annexatie van de Krim en het neerhalen van vlucht MH17 tot het Minsk II vredesakkoord.

       

"De behoeften van Oekraïne zijn niet verminderd, maar door andere kwesties is de aandacht van het publiek verslapt," zegt voormalig EP-voorzitter Pat Cox in een interview voorafgaand aan een conferentie over een goede parlementaire werking en het maken van wetgeving. De "Oekraïneweek" is een vervolg op de ondertekening van een memorandum van overeenstemming tussen het EP en het Oekraïense parlement in juli vorig jaar.

       

"Ons parlement moet een toonaangevende democratische, wetgevende en Europese instelling in Oekraïne worden," zei Volodymyr Groysman, voorzitter van het Oekraïense parlement, op een driedaagse conferentie over een goede parlementaire werking. De conclusies van de conferentie omvatten suggesties voor verbeteringen in het wetgevingsproces, de efficiency en transparantie van het parlement van Oekraïne. Bekijk onze video voor een samenvatting.

Video's 

Nieuwsitems 

       
Persbericht 

Persbericht 

Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met €1,8 miljard aan leningen voor Oekraïne waarmee het land de nood op de betalingsbalans moet keren. De Europese Unie leent dit geld op de internationale kapitaalmarkt om het vervolgens met hetzelfde rentepercentage aan Oekraïne door te lenen. Voorwaarde voor de steun is dat Oekraïne structurele hervormingen doorvoert om problemen die de crisis hebben veroorzaakt te keren.

       

Vandaag werden in de plenaire vergadering de betrekkingen tussen de EU en Rusland besproken en morgen stemmen de leden over een verslag over deze kwestie. We spraken met rapporteur Gabrielius Landsbergis, een Litouws lid van de EVP-fractie, over het recente inreisverbod voor een aantal Europese politici en ambtenaren en de gevolgen voor de sancties tegen Rusland.

       
Persbericht 

Persbericht 

Het Europees Parlement heeft dinsdag in Straatsburg ingestemd met het associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne. Het akkoord omvat onder meer een vergaande vrijhandelsovereenkomst. Het Oekraïense parlement heeft het akkoord op hetzelfde moment geratificeerd in Kiev. Het akkoord leidt tot nauwe politieke samenwerking en economische integratie tussen Oekraïne en de EU en regelt vrije markttoegang.

       

De EU-lidstaten hebben de vredesbesprekingen met Rusland en Oekraïne nieuw leven ingeblazen om te voorkomen dat de situatie in het land verder verslechterd. Op maandag besprak de EP-commissie Buitenlandse Zaken de situatie met Alexey Pushkov, voorzitter van de commissie Internationale zaken in de Doema. Na de vergadering spraken we met Othmar Karas, een Oostenrijks lid van de EVP-fractie en voorzitter van de EP-delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland.

Video's 

Nieuwsitems 

       
Persbericht 

Persbericht 

Het Europees Parlement verwelkomt het associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne, maar maakt zich grote zorgen om de Russische intenties in de niet-verklaarde hybride oorlog in Oekraïne.

       

"We kunnen niet werkeloos toekijken hoe de grondbeginselen van de internationale gemeenschap worden geschonden", zei EP-voorzitter Martin Schulz tijdens een bezoek aan Kiev op vrijdag. "We hebben overeenstemming bereikt over de regels voor staten voor het omgaan met elkaar. Deze regels gelden voor iedereen." Tijdens zijn tweedaagse bezoek ontmoette Schulz premier Arseni Jatsenjoek en president Petro Porosjenko.

       

Het was een symbolische stemming in Straatsburg en Kiev waarmee het Europese en het Oekraïense parlement deze dinsdag instemden met de associatieovereenkomst EU-Oekraïne. De overeenkomst dient de bilaterale banden verder te versterken. Dit was de eerste keer dat het EP op deze manier synchroon met een ander Parlement stemde. De overeenkomst is goedgekeurd ten tijde van het aanhoudende conflict tussen Oekraïne en Rusland en van wederzijdse handelssancties tussen Rusland en de EU.

       
Persbericht 

Persbericht 

98% van de importheffingen op Oekraïens staal, landbouwproducten en machines worden geschrapt, dankzij een voorstel waar het EP donderdag mee instemde. De unilaterale maatregel moet de kwakkelende Oekraïense economie een duw in de rug geven. Besparingen voor producenten en exporteurs uit het geplaagde land kunnen oplopen tot €487 miljoen per jaar.

       

De dramatische gebeurtenissen in Oekraïne die hebben geleid tot meer dan 80 doden en de verwijdering uit zijn ambt van president Janoekovitsj heeft het land veranderd en de EU moet nu ingrijpen om democratie te steunen, zeiden EP-leden uit het hele politieke spectrum in een plenair debat over de toekomst van dit Oost- Europees land. Sprekers uitten hun respect voor het volk van Oekraïne voor hun moed en onderstreepten dat zij vrij de toekomst van hun eigen land moeten kunnen bepalen.

       
Persbericht 

Persbericht 

Rusland moet onmiddellijk zijn militairen terugtrekken van Oekraïens grondgebied, zo stelt het EP in een resolutie die donderdag werd aangenomen. De inval in de Krim wordt hierin veroordeeld als een daad van agressie en een schending van het internationaal recht. De plannen van de autoriteiten op de Krim voor een referendum over toetreding tot Rusland zijn illegaal en het Russische optreden is een bedreiging van de veiligheid van de EU.

       

De EU zou steun moeten bieden aan de Oekraïners die protesteren tegen het besluit van de regering om nauwere banden met de Europese Unie uit te stellen, dat liet de meerderheid van de leden weten tijdens een debat over de situatie in het land. Sommigen noemden het besluit van Oekraïne om geen associatieovereenkomst te tekenen een mislukking van het buitenlands beleid van de EU en een overwinning voor Rusland.

       

De top in Vilnius over het Oostelijk Partnerschap zou een mijlpaal voor de betrekkingen EU-Oekraïne kunnen zijn aangezien beide partijen verwachten de associatieovereenkomst te ondertekenen. Op 12 november presenteerden voormalig Voorzitter Pat Cox en Aleksander Kwasniewski hun verslag over de Timosjenko-zaak tijdens de Conferentie van Voorzitters. Paweł Kowal, voorzitter van de Delegatie voor de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne sprak met ons.

       

Afgelopen donderdag en vrijdag ontmoetten de EU-leiders hun collega's van het Oostelijk Partnerschap. Ondanks de beslissing van Kiev om de associatieovereenkomst met de EU uit te stellen, gaven Moldavië en Georgië wel groen licht voor een associatieovereenkomst met de EU. Naar verwachting zal dit belangrijke barrières slechten en deze dichter bij de EU brengen Bekijk de infografiek om te zien wat kan worden opgedaan.