Deel deze pagina: 

Nieuwsitems 

Nieuwsitems 

Nieuwsitems 

Closing Europe's gender gap        

Vrouwen in de EU krijgen gemiddeld lagere salarissen en pensioenen en zijn ondervertegenwoordigd in politieke en economische besluitvormingsposities. De EU en haar lidstaten moeten hun inspanningen opschroeven om gendergelijkheid te bereiken, stelt een verslag dat vandaag door de commissie Rechten van de vrouw werd aangenomen. Met het huidige tempo van voortgang, zou naar schatting van de Europese Commissie nog 70 jaar nodig zijn om gelijke beloning te bereiken.

Infografiek        

Elk jaar vraagt het Europees Parlement in het kader van de Internationale Vrouwendag aandacht voor een specifiek onderwerp. Dit jaar hebben we besloten om licht te werpen op economisch empowerment van vrouwen. Bekijk de infografiek om te zien waar we moeten werken aan verbetering.

Nieuwsitems