Het Parlement wil seksuele intimidatie in Europa aanpakken 

 
 

Deel deze pagina: 

Rapporteur Pina Picierno  

Het Parlement dringt aan op EU-regels tegen pesterijen en seksuele intimidatie op het werk en online. Lees verder voor meer informatie over de voorgestelde maatregelen.

Op 11 september namen de leden een resolutie aan over maatregelen ter bestrijding van pesten en seksuele intimidatie in de EU. Wij spraken met rapporteur Pina Picierno (S&D, IT).

Hoe wijdverspreid is het probleem in de EU en waarom hebben we een gemeenschappelijke aanpak nodig?

De #metoo-beweging liet ons zien dat het probleem groter is dan iedereen zich kon voorstellen: 55% van de vrouwen in de EU is seksueel lastiggevallen en meer dan 20% van de jonge vrouwen (tussen 18 en 29 jaar) heeft minstens één keer cyberstalking of cyberpesten meegemaakt. Aangezien de meeste vrouwen en meisjes geen melding maken van intimidatie, liggen de werkelijke aantallen veel hoger. Daarom hebben we een Europese aanpak nodig. We hebben een duidelijke definitie van intimidatie nodig: zonder een EU-brede definitie, zal het erg moeilijk zijn om dit probleem uit te roeien, aangezien percepties verschillen. Zodra we hebben vastgesteld wat (seksuele) intimidatie is en wat niet, kunnen we het probleem beter aanpakken en slachtoffers steunen.

Seksuele intimidatie wordt vaak niet gemeld. Wat ziet u als de belangrijkste barrières en oplossingen?

Meestal zijn vrouwen en meisjes bang om geweld aan te geven. Ze schamen zich of zijn bang dat ze de schuld krijgen, of -wat betreft seksuele intimidatie op de werkplek - zijn bang hun baan te verliezen of te worden gestraft. Een oplossing is om de training van politie en justitie te intensiveren en veilige en onafhankelijke procedures op het werk, op universiteiten en scholen te ontwikkelen, zodat vrouwen makkelijker gevallen van geweld of pesten kunnen melden.

Het internet, sociale netwerken en fora creëren gelegenheden voor intimidatie en geweld. Welke maatregelen stelt u voor om online pesten te bestrijden?

We hebben een duidelijke definitie nodig van een openbare ruimte, om virtuele ruimtes zoals sociale netwerken, blogs, chats enz. waar pesterijen en stalking plaatsvinden, binnen de regels te laten vallen. Dat maakt het voor de autoriteiten gemakkelijker om daders te vervolgen en slachtoffers te helpen. Wraakporno, de verspreiding van expliciet materiaal zonder de toestemming van het individu, heeft verschrikkelijke psychologische gevolgen, waaronder zelfmoord, in de meest extreme gevallen. Daarom stel ik voor om in de volgende EU-begroting een proefproject op te nemen voor een gemakkelijk toegankelijke online helpdesk, om steun te bieden aan meisjes of vrouwen die te maken krijgen met online stalking, seksuele intimidatie of wraakporno.

We doen ook een beroep op de Commissie om de definitie van haatzaaien, online en offline, uit te breiden met vrouwenhaat.

Ten slotte vragen we in het verslag ook om een ​​grondige, systematische verzameling van relevante, naar geslacht en leeftijd opgedeelde, vergelijkbare gegevens over intimidatie, om een duidelijk zicht op de ontwikkeling te hebben.