Drinkwater in de EU: betere kwaliteit en toegankelijkheid 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Het Parlement heeft nieuwe regels goedgekeurd om de kwaliteit en voorziening van drinkwater te verbeteren en het weggooien van plastic waterflessen te verminderen.

De meeste mensen in de EU hebben toegang tot zeer goede drinkwatervoorziening van hoge kwaliteit. 


Om drinkwater in Europa veiliger te maken en om ons te beschermen tegen besmetting, update de EU de drinkwaterrichtlijn, die minimumkwaliteitsnormen vastlegt voor water bestemd voor menselijke consumptie (drinken, koken en andere huishoudelijke doeleinden).

Verbruik kraanwater inde EU  

Op dinsdag 12 december 2020 keurde het Europees Parlement een akkoord geen akkoord goedoed met de Raad 2019 over een aanpassing van de regels om het vertrouwen van de consument te vergroten en het drinken van kraanwater aan te moedigen.

Ga naar de bronpagina

Voor jouw portemonnee maakt het een groot verschil dat je voor de prijs van een fles mineraalwater je bijna 700 liter kraanwater kan krijgen.

Christophe Hansen (EVP, LU) 

Rapporteur van de drinkwaterrichtlijn

Verbeterde kwaliteitsnormen en toegang

De nieuwe wetgeving herziet de kwaliteitsnormen van het leidingwater, door de plafondwaarden voor bepaalde verontreinigende stoffen zoals lood en schadelijke bacteriën, strenger te maken. Het bepaalt ook de minimum hygiënevereisten voor materialen die in contact komen met drinkwater (zoals leidingen of kranen) om verontreiniging te voorkomen. Hormoonontregelaars, geneesmiddelen en microplastics worden streng in de gaten gehouden met een controlelijst waarmee de EU toezicht kan houden overeenkomstig de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.


Volgens deze nieuwe regels moeten EU-landen de drinkwatervoorziening voor alle burgers verbeteren, in het bijzonder voor kwetsbare groepen zonder of met slechts beperkte toelevering door bijvoorbeeld drinkwaterfonteinen te voorzien op openbare plaatsen, of alternatieve leveringsopties aanbieden. Ze kunnen ook de voorziening van gratis of goedkoop water van de kraan in restaurants aanmoedigen.

Economische- en milieueffecten van het gebruik van flessenwater  

De consument moet ook gemakkelijk toegang krijgen tot informatie over de kwaliteit en de prijs van drinkwater, bijvoorbeeld via hun factuur of smartphone apps.

Drinkwater is milieuvriendelijk

Kraanwater drinken is niet alleen goedkoop, het is ook milieuvriendelijk. Volgens de Commissie zou leidingwater van betere kwaliteit het verbruik van flessenwater met 17% kunnen verminderen. Minder flessenwater bespaart geld en heeft een positief effect op het milieu door de CO2-uitstoot en het plastic afval te verminderen.

Schoon water tegen 2027

Hoewel bepaalde kwaliteitseisen van de rivieren, meren en het grondwater in de EU vastgelegd zijn in de kaderrichtlijn water, is de helft van de 110 000 waterlichamen nog steeds niet in goede staat.

In een aparte resolutie riep het Parlement de EU-landen op om de voorzieningen ten laatste tegen 2027 toe te passen, zodat al het grond- en oppervlaktewater tegen dan in goede staat kan verkeren.

EP-leden eisen voldoende financiering en handhaving en een volledige toepassing van het principe dat de vervuiler betaalt. Ze willen dat dat de objectieven van de richtlijn beter geïntegreerd worden in de landbouw-, transport- en energiesectoren. Ze zeiden ook dat het gebruik van kunstmest en pesticiden moet verminderen.

Europeanen en hun water

Drinkwater is een belangrijk onderwerp voor Europeanen. De herziening van de regels is het gevolg van het succesvolle burgerinitiatief Right2Water, dat meer dan 1,8 miljoen handtekeningen verzamelde.

Uit een openbare raadpleging vóór het wetsvoorstel is gebleken dat Europeanen zich onzeker voelen over de kwaliteit van kraanwater in andere EU-landen ondanks het feit dat het overgrote deel van alle leidingwater beantwoordt aan de EU-kwaliteitsnormen. Ze zouden ook graag actuelere informatie ontvangen over de kwaliteit van het drinkwater.

Wat vinden de Europeanen van het drinkwater?  

Volgende stappen

De nieuwe drinkwaterrichtlijn zal 12 dagen na publicatie in het Officiële Publicatieblad van kracht worden. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om aan de richtlijn te voldoen. 

Bekijk ons overzicht over wat de EU doet voor de volksgezondheid.

55% van de Europeanen drinkt water direct uit de kraan