Diergeneesmiddelen: een nieuwe stap in de strijd tegen antibioticaresistentie 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Deel deze pagina: 

Het Parlement keurde nieuwe regels goed om het gebruik van antibiotica in de landbouw te beperken en om bacteriën die resistent zijn voor antibiotica uit ons voedsel te houden.

Op donderdag 25 oktober keurden de leden nieuwe wetgeving goed over geneesmiddelen voor dieren. Deze wetgeving heeft tot doel om de verspreiding van antibioticaresistentie van dieren naar mensen tegen te gaan, om ervoor te zorgen dat consumenten niet worden blootgesteld aan antibioticaresten in voedingsmiddelen en om ervoor te zorgen dat antibiotica effectief blijven tegen infecties. Rapporteur van het verslag is Françoise Grossetête (EVP, FR) .

Beperken van het gebruik van antibiotica

Het preventieve gebruik van antibiotica zal worden beperkt tot afzonderlijke dieren en alleen worden toegestaan ​​wanneer een dierenarts goedkeuring geeft en er een hoog infectierisico bestaat. Collectieve behandelingen worden alleen toegestaan ​​als er geen andere geschikte alternatieven bestaan ​​en na passende motivering door een dierenarts.

Daarnaast zullen bepaalde antibiotica worden gereserveerd voor de behandeling van mensen.

Volgens de nieuwe regels mogen diergeneesmiddelen nooit worden gebruikt ter compensatie van slechte omstandigheden waarin de dieren worden gehouden of om dieren sneller te laten groeien.

Wat veroorzaakt resistentie tegen antibiotica? 
  • Resistentie tegen antibiotica betekent dat een bacterie bestand wordt tegen een bepaald antibioticum 
  • De meest voorkomende oorzaak is overmatig gebruik en misbruik van antibiotica en de overdracht van resistente micro-organismen tussen mensen, tussen dieren en tussen mensen, dieren en het milieu 

EU-normen voor invoer

Handelspartners van de EU moeten de EU-normen voor het gebruik van antibiotica bij invoer van voedingsmiddelen naar de EU respecteren.


Innovatie stimuleren

Stimulansen voor onderzoek naar nieuwe antibiotica zullen worden aangemoedigd om het concurrentievermogen in de diergeneesmiddelensector te verbeteren en om resistentie tegen antibiotica te bestrijden.


Diervoeders met medicinale werking

De regels voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik zijn nauw verbonden met andere wetgeving om het preventieve en collectieve gebruik van antibiotica in diervoeders met medicinale werking te verbieden. Deze werden ook op 25 oktober goedgekeurd. Bovendien moeten recepten voor antibiotisch gemedicineerd diervoeder altijd door dierenartsen worden afgeleverd na goed onderzoek.Clara Eugenia Aguilera García (S&D, ES) is de rapporteur voor deze wetgeving.


Volgende stappen


De nieuwe regels zullen volledig operationeel zijn tegen het einde van 2021.

Lees ons overzicht met uitleg over hoe de EU de volksgezondheid verbetert.