Betere arbeidsomstandigheden: flexibiliteit en veiligheid in balans 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Enrique Calvet Chambon  

Het Parlement wil dat alle werknemers duidelijk worden geïnformeerd over hun arbeidsomstandigheden en -verplichtingen.

Op 16 april 2019 keurde het Parlement nieuwe regels goed die nieuwe minimumrechten zullen introduceren voor arbeidsvoorwaarden, waaronder: de duur van de proeftijd, werktijden en beperkende contracten. De regels vereisen dat alle nieuwe werknemers, inclusief die met atypische contracten en onconventionele banen, een uitgebreid informatiepakket krijgen over hun verantwoordelijkheden en arbeidsomstandigheden.

Kom meer te weten over de nieuwe regels in het interview met de auteur van het voorstel Enrique Calvet Chambon, een Spaans lid van de ALDE-fractie.


De groeiende flexibiliteit en digitalisering van de arbeidsmarkt heeft nieuwe en niet-standaard vormen van werkgelegenheid opgeleverd. Wat zijn de voordelen en uitdagingen van deze trend?


Nieuwe technologieën en digitalisering genereren nieuwe vormen van werkgelegenheid, zelfs een nieuw werkconcept, en stellen onze arbeidsmarkten, de grenzen van de regels van het arbeidsrecht en sociale bescherming verder op de proef. Voordelen kunnen talrijk zijn. Je kunt niet voorbijgaan aan de komst van flexibelere, creatievere en beter aanpasbare vormen van werkgelegenheid.


Het is duidelijk dat Europa uitbuiting en elk gebrek aan bescherming onverenigbaar met het Europese sociale model wil vermijden, vooral met deze nieuwe en niet-standaard werkwijzen. Kortom, we bereikten een evenwicht tussen flexibiliteit en bescherming voor werknemers: 'flexibescherming'.

We proberen een evenwicht te bereiken tussen flexibiliteit en bescherming voor werknemers: "flexibescherming".

Enrique Calvet Chambon (ALDE, ES) 

Nieuwe bedrijfsmodellen betekenen dat het onduidelijk is of sommige werknemers als zelfstandige of werknemer werken. Zullen de nieuwe regels van toepassing zijn op platforms, zoals Uber en Deliveroo?

De nieuwe regels zijn van toepassing op de werknemer die een betaalde baan heeft onder leiding van een andere persoon. Platformwerkers zullen worden opgenomen in het toepassingsgebied. Je zou kunnen zeggen dat zij de aanleiding waren voor deze richtlijn. Wat het zelfstandig ondernemerschap betreft, wilde het Parlement duidelijk zijn door uitdrukkelijk de echte en vrijwillige zelfstandigen uit te sluiten. Ik verdedigde deze positie tijdens de onderhandelingen met de Raad.


Wat zal er veranderen in vergelijking met de huidige regels?

De nieuwe richtlijn stelt een algemeen minimum aan sociale rechten in Europa vast: dat is de grote nieuwigheid. Deze rechten kunnen worden beschouwd als de kiem van een kader voor een Europese arbeidsmarkt, wat noodzakelijk is om het Europese project te versterken.


Ik wil vooral de tijdslimiet van de proefperiode benadrukken, die over het algemeen niet langer mag zijn dan zes maanden; het recht om voor andere werkgevers te werken, met het verbod op de zogenaamde 'exclusiviteitsclausules'; het recht om een ​​bepaalde training gratis en binnen werkuren te ontvangen; en het recht op specifieke garanties die een minimale voorspelbaarheid bieden voor vormen van werkgelegenheid die, vanwege hun aard, niet erg voorspelbaar zijn, zoals in het geval van contracten op afroep.


Met betrekking tot werk op afroep verdedigt het Parlement het recht voor werknemers om betaald te worden als de gegarandeerde uren worden geannuleerd na een overeengekomen deadline.


Dit interview werd oorspronkelijk gepubliceerd op 15 november 2018. Het werd bijgewerkt op 16 april 2019 na de eindstemming van het Parlement over het akkoord dat bereikt werd met de Raad.


Lees voor meer informatie over dit onderwerp in ons overzicht van hoe de EU de rechten en arbeidsomstandigheden van werknemers verbetert.