Versterking van het Europees Sociaal Fonds 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Deel deze pagina: 

Het Europees Sociaal Fonds wordt verbeterd om efficiëntere antwoorden te bieden op de huidige uitdagingen en om de sociale dimensie van de EU te versterken.

Het Parlement steunt vernieuwde regels die werkloosheid en hoge armoede in de EU aanpakken. Dankzij het vernieuwd en vereenvoudigd Europees Sociaal Fonds, het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF +), zal de Europese sociale dimensie verder versterkt worden.


Het rapport, dat op 4 april 2019 werd aangenomen in de plenaire vergadering, stelt voor de ESF +-financiering te verhogen in de EU-meerjarenbegroting 2021-2027 met een primaire focus op jeugdwerkgelegenheid en kinderen.


Het doel is om volledige werkgelegenheid te creëren, de kwaliteit en productiviteit op het werk te verbeteren, de geografische- en beroepsmobiliteit van werknemers binnen de EU te vergroten, onderwijs- en opleidingsstelsels te verbeteren en sociale insluiting en gezondheid te bevorderen.

Wat is het Europees Sociaal Fonds? 
  • het oudste financiële instrument van de EU om in mensen te investeren, de kansen op werk te verbeteren en de levensstandaard te verhogen 
  • ESF-middelen worden verdeeld onder de lidstaten en regio's om programma’s en werkgerelateerde projecten te financieren, op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, armoedebestrijding en de aanpak van sociale uitsluiting  
  • de begunstigden zijn werknemers, jongeren, werkzoekenden, economisch achtergestelde personen maar ook bedrijven en organisaties 

Meer flexibiliteit, eenvoud en efficiëntie

Het bijgewerkte Europees Sociaal Fonds Plus voegt een aantal bestaande fondsen en programma's samen en bundelt hun middelen:


Dit zorgt voor een meer geïntegreerde en gerichte ondersteuning van de uitdagingen op sociaal- en werkgelegenheidsgebied. Zo zullen mensen die door armoede zijn getroffen worden geholpen door het Sociaal Fonds Plus, om een ​​betere mix van materiële hulp en uitgebreide sociale steun te ontvangen.


Naast dat het ESF + flexibeler wordt, zullen eenvoudigere regels de toegang tot financiering vergemakkelijken.


Jongeren en kinderen hebben topprioriteit

Het ESF + zal investeren in: onderwijs, opleiding en een leven lang leren; efficiëntie van de arbeidsmarkten en gelijke toegang tot hoogwaardige banen en sociale inclusie, gezondheid en armoedebestrijding.


De leden willen ervoor zorgen dat het ESF + jongeren blijft ondersteunen met een bijzondere nadruk op inactieve jongeren en degenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan, evenals maatregelen om de Europese kindergarantie te implementeren om bij te dragen aan gelijke kansen voor kinderen en toegang tot gratis onderwijs.


Ondersteuning voor gezondheid en sociale innovatie

De ESF + -fondsen zullen sociale vooruitgang en geografische arbeidsmobiliteit ondersteunen.


Het volksgezondheidsonderdeel van het ESF + -programma moet de digitale transformatie van gezondheidzorg ondersteunen, investeringen in vroege diagnose en screening en grensoverschrijdende samenwerking verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van zeldzame en complexe ziekten.


Volgende stappen

Het Parlement zal tijdens de volgende zittingsperiode met de Raad over de verordening moeten onderhandelen voordat deze in werking kan treden.