Vrouwelijke genitale verminking: Waar? Waarom? Wat zijn de gevolgen? 

 
 

Vandaag zijn meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen slachtoffer van vrouwelijke genitale verminking. In welke landen komt het voor? Wat zijn de redenen? Wat zijn de gevolgen?

The Restorers, een Keniaanse studentengroep die een app ontwikkeld hebben om meisjes te helpen in de strijd tegen VGV  

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) verwijst naar vaginale verminking waarbij de uitwendige geslachtsorganen van de vrouw gedeeltelijk of volledig worden weggehaald, of andere letsels aan die organen, zonder enige medische reden. Het wordt doorgaans uitgevoerd door een traditionele besnijder, die een snijdend voorwerp gebruikt en zonder verdoving. Hoewel het internationaal erkend wordt als een schending van de mensenrechten, lopen 68 miljoen meisjes wereldwijd risico slachtoffer te worden van VGV tegen 2030.

In welke landen komt vrouwelijke besnijdenis voor?

VGV komt voornamelijk voor in ongeveer 30 landen in Afrika en in het Midden-Oosten. Het gebeurt ook in sommige Aziatische landen en in Latijns-Amerika, en in andere gemeenschappen die van deze regio’s afkomstig zijn.

Ondanks het feit dat het illegaal is in de EU – en strafbaar in sommige lidstaten strafbaar is - zelfs wanneer het uitgevoerd wordt in een ander land – zijn naar schatting 600 000 vrouwen in Europa slachtoffer geweest van VGV, en lopen 180 000 meisjes in 13 Europese landen hetzelfde risico.

Waarom komt vrouwelijke genitale verminking voor?

VGV wordt voornamelijk uitgevoerd bij meisjes tussen de kindertijd en de leeftijd van 15 jaar. De oorzaak is terug te vinden in een combinatie van culturele en sociale redenen, zoals sociale druk en gewoontes, de overtuiging dat VGV ondersteund wordt door geloof, of idealen over reinheid en schoonheid. Het gebruik dateert van voor het Christendom en de Islam. Het weerspiegelt diepgewortelde ongelijkheden tussen de geslachten.

Helaas zijn de lichamen van vrouwen altijd al een slagveld geweest. Het gaat altijd over de controle van mannen over het lichaam van vrouwen.

EP-lid Maria Noichl (S&D, Duitsland)  

in een debat in het Europees Parlement op 18 december 2019

Korte- en langetermijneffecten zijn onder andere: 
  • ernstige pijn en overmatig bloeden  
  • moeilijkheden bij het plassen 
  • cystes, infecties en onvruchtbaarheid 
  • psychologische problemen 
  • verminderd seksueel genot 
  • complicaties tijdens de bevalling 
  • hoger risico op sterfgevallen van pasgeborenen 

Engagement van het Europees Parlement om VGV te beëindigen

Het Europees Parlement heeft meermaals zijn vastberadenheid getoond om VGV praktijken wereldwijd uit te roeien. Door het aannemen van wetgeving en resoluties, toonde het Parlement zich voorstander van gezamenlijke actie om vrouwelijke genitale verminking te elimineren.

Op woensdag 12 februari hebben de EP-leden over een nieuwe resolutie gestemd die eist dat de Europese Commissie maatregelen om VGV te beëindigen en zorgverlening voor overlevenden toevoegt in de nieuwe EU-gendergelijkheidsstrategie, die in maart 2020 voorgesteld wordt.

Ze drongen er bij de lidstaten op aan om het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen te bekrachtigen.

EP-leden benadrukken ook de oproep om reguliere preventiemaatregelen tegen VGV te integreren in alle beleidsgebieden, voornamelijk in de gezondheidszorg, asielopvang, onderwijs, werkgelegenheid, etc.

EP-leden uitten ook hun bezorgdheid over het steeds frequenter fenomeen van ‘de medicalisering’ van VGV.

Lees meer over de strijd van het Parlement voor gendergelijkheid in de EU

Hoe zouden we reageren moest dit onze moeder, zus, vrouw of nicht zijn? […] Wij moeten een stem zijn voor deze vrouwen die niet voor zichzelf kunnen spreken.

EP-lid Frances Fitzgerald (EVP, Ierland)  

in een debat in het Europees Parlement op 18 december 2019

Een app om VGV aan te pakken

In 2019 was de Keniaanse studentengroep, the Restorers, kandidaat om de EP Sacharovprijs voor de vrijheid van denken te ontvangen, voor de ontwikkeling van een app die meisjes helpt in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. Hun nominatie is een belangrijke stap in de strijd tegen VGV, omdat het jonge mensen in staat stelt om een rol te spelen in hun eigen gemeenschap.