Sociaal Klimaatfonds: Ideeën van het Parlement voor een rechtvaardige energietransitie  

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

De EU wil een rechtvaardige energietransitie. Ontdek hoe het Sociaal Klimaatfonds mensen wil helpen die het meest zijn blootgesteld aan energiearmoede.

Als onderdeel van haar inspanningen om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, is de EU van plan verdere eisen in te voeren om de emissies in de bouw- en transportsector te verminderen. De nieuwe regels zullen burgers en bedrijven ertoe aanzetten om te investeren in alternatieve energiebronnen, betere isolatie en schoon vervoer.


Om kwetsbare huishoudens en kleine bedrijven tijdens deze overgang te ondersteunen, heeft de Commissie voorgesteld om een Sociaal Klimaatfonds op te richten met een geraamde begroting van 16,4 miljard euro tot 2027, die kan oplopen tot 72 miljard euro tegen 2032. De oprichting van het fonds maakt deel uit van het wetgevingspakket "Fit for 55", om de doelstellingen van de Europese Green Deal te verwezenlijken.


Op 22 juni heeft het Parlement zijn standpunt ten voordele van het Sociaal Klimaatfonds aangenomen en is nu klaar om te beginnen aan de onderhandelingen met de EU-regeringen.

Lees ook: Wat doet de EU om CO2-uitstoot te verminderen


Energiearmoede van kwetsbare huishoudens aanpakken

Het voorstel, dat samen door de commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid en de commissie werkgelegenheid en sociale zaken werd opgesteld, wil in de hele EU gemeenschappelijke definities van energie- en mobiliteitsarmoede vaststellen.


Energiearmoede verwijst naar huishoudens die geen toegang hebben tot essentiële energiediensten die een fatsoenlijke levensstandaard mogelijk maken. Mobiliteitsarmoede heeft betrekking op huishoudens die hoge vervoerskosten of beperkte toegang tot betaalbare vervoerswijzen hebben.


Het Parlement wil dat specifiek aandacht wordt besteed aan de problemen van eilanden, berggebieden en minder ontwikkelde afgelegen gebieden. Het zal ook vragen om de toegang tot het fonds te blokkeren voor landen die de grondrechten of de rechtsstaat niet respecteren.

Hoe kan het Sociaal Klimaatfonds u helpen?

Het Sociaal Klimaatfonds moet concrete maatregelen financieren om energie- en mobiliteitsarmoede aan te pakken, zowel op korte als op langere termijn, waaronder:


  • Verlaging van energiebelastingen en -heffingen of verstrekking van andere vormen van directe inkomenssteun om de stijgende prijzen van wegvervoer en verwarmingsbrandstof aan te pakken. Deze zou tegen eind 2032 geleidelijk worden afgeschaft.
  • Stimulansen voor de renovatie van gebouwen en voor de overschakeling op hernieuwbare energiebronnen in gebouwen.
  • Stimulansen om over te schakelen van particulier naar openbaar vervoer, autodelen en fietsen.
  • Steun voor de ontwikkeling van een tweedehandsmarkt voor elektrische voertuigen.


Meer informatie over de financiering van de groene transitie: