Terrorisme 
Een gedeelde bedreiging 

Veiligheid  Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   

Hoe pakt de EU terrorismebestrijding aan? Ontdek het werk van het Europees Parlement tegen o.a. radicalisering en de financiering van terrorisme en een betere controle aan de buitengrenzen.

Nieuwsitems 

       

Om terrorisme te stoppen, moet terroristen hun toegang tot financiering afgekapt worden en radicalisering en grenscontroles worden aangepakt. Lees meer over het EU-beleid tegen terrorisme.

Video's 

Nieuwsitems 

       

Op 27 maart, enkele dagen na een terroristische aanslag in Londen, kwamen de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, en zijn Franse collega, Matthias Fekl, samen om de veiligheidssituatie in de EU te bespreken met de commissie Burgerlijke vrijheden. Beiden spraken over de noodzaak om de buitengrenzen te beveiligen, beter gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en de aanpak van nieuwe uitdagingen op het gebied van radicalisering en terrorisme.

Video's 

       
(Duur van de video:) 

       
(Duur van de video:) 

       
(Duur van de video:) 

       
(Duur van de video:) 

Nieuwsitems 

       
Persbericht 

Persbericht 

Het EP heeft woensdag ingestemd met nieuwe bevoegdheden waardoor het Europese politieagentschap Europol beter en sneller in staat is terrorisme, cybercrime en andere wetsovertredingen en bedreigingen te bestrijden. De nieuwe bevoegdheden gaan gepaard met strenge voorwaarden voor het gebruik van persoonsgegevens en democratische controle.

       
Persbericht 

Persbericht 

Het Europees Parlement heeft donderdag groen licht gegeven voor de nieuwe richtlijn voor gebruik van passagiersgegevens voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit. Met deze richtlijn moeten luchtvaartmaatschappijen de gegevens van hun passagiers op vluchten van- en naar niet-EU-landen delen met de EU-lidstaten.

       

Na de terreuraanslagen in Parijs in november heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld om te vookomen dat wapens in de verkeerde handen terechtkomen. De leden van de commissie Interne markt bespraken deze week in een hoorzitting de voorstellen met deskundigen.

       

De aanslagen in Brussel op 22 maart waren niet de eerste in Europa. Het Westen is een doelwit van extremisten en een zo nauw mogelijke samenwerking binnen de EU op het gebied van terrorismebestrijding is noodzakelijk. In de nasleep van de aanslagen, worden op dinsdag 12 april in de plenaire vergadering strategieën voor terrorismebestrijding met de Commissie en de Raad besproken.

       

In de nasleep van de terreuraanslagen in november in Parijs, heeft Frankrijk de andere EU-landen om hulp gevraagd door het activeren van een 'hulp en bijstand "clausule in het Verdrag van de Eurpoese Unie dat nooit eerder is gebruikt. Dit riep veel vragen op over de te volgen procedure en de rol van de Unie hierin. Europarlementsleden bespreken dit vanavond, 20 januari. Bekijk onze infografiek voor meer informatie.

       

De leden bespraken donderdag de aanpak van terrorisme in het licht van een toenemende terreurdreiging. Sprekers benadrukten het belang van het uitwisselen van informatie en de noodzaak om grenscontroles te versterken. Verder riepen zij de lidstaten op om de samenwerking te intensiveren.

       

Grootschalige criminele en terroristische netwerken zijn een bedreiging voor ons allen. De Europese Politiedienst, Europol, helpt de lidstaten in hun strijd tegen internationale criminaliteit en terrorisme. Aangezien de bedreigingen evolueren zijn de Europol regeringen overeengekomen om de mogelijkheden voor terrorismebestrijding van Europol te vernieuwen. De leden van de commissie Burgerlijke vrijheden stemt hierover op maandagavond.

       

Drie weken na de aanslagen van Parijs staat terrorismebestrijding hoog op de agenda van het Europees Parlement. Op maandag 30 november en dinsdag 1 december bespraken de leden van de commissie Burgerlijke vrijheden de EU-brede strategie die nodig is nu de strijd tegen IS intensiveert.

Video's 

Nieuwsitems 

       

EP-leden en personeel van het Parlement zongen het Franse volkslied en hielden een minuut stilte voor de slachtoffers van de terroristische aanslagen van vorige week in Parijs in een ceremonie op 17 november. "De aanslagen in Parijs waren een aanval op onze vrijheden, een aanval tegen onze Europese waarden en onze manier van leven, een aanval op ons allen. In ons verdriet staan wij Europeanen staan naast het Franse volk, “ zei EP-voorzitter Schulz.

       

In de schaduw van de terreuraanslagen was de Duitse minister Steinmeier gisteren in de commissie Buitenlandse zaken. Hij liet weten dat "er geen duidelijk recept is voor de aanpak van terrorisme " en dat "militaire actie alleen niet voldoende zal zijn voor het overwinnen van het probleem." Commissievoorzitter Brok benadrukte het belang van het maken van een duidelijk onderscheid tussen migratie en terrorisme: "Vluchtelingen zijn slachtoffers van terreur en geen deel van terreur."

       

Het werk van Gilles de Kerchove, coördinator voor terrorismebestrijding van de EU, wordt steeds belangrijker. Het is zijn taak om de strijd van de EU-regeringen tegen terrorisme te coördineren, een overzicht te hebben van alle beschikbare instrumenten en beleidsaanbevelingen te doen We spraken hem over hoe terrorisme moet worden bestreden en de rol die het Europees Parlement zou kunnen spelen.

       

"De veiligheidssituatie in Europa is drastisch veranderd in de afgelopen jaren", zegt Claude Moraes, voorzitter van de commissie Burgerlijke vrijheden na de hoorzitting over terrorismebestrijding en de uitdagingen voor de interne veiligheid van de EU. De hoorzitting bracht op 14 april EP-leden en deskundigen bijeen om de veranderende terroristische dreigingen, beleidsinstrumenten van de EU en de strijd tegen extremisme en radicalisering te bespreken.

       

Na de schok kwam de reacties. Slechts enkele dagen na de aanslagen in Parijs, riepen overheden en politici op voor meer middelen om terrorisme te bestrijden. Hoe zullen dergelijke maatregelen bestaan naast burgerrechten zoals privacy en vrijheid van verkeer? We spraken met Anna Elzbieta Fotyga, voorzitter van de subcommissie Veiligheid en defensie, en Claude Moraes, voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

       

Vandaag werd door het Europees Parlement een minuut stilte gehouden om de slachtoffers van de dodelijke aanslag op het Franse tijdschrift Charlie Hebdo te herdenken. Mensen uit het publiek voegden zich bij de leden en medewerkers die op 8 januari buiten het parlementsgebouw in Brussel stonden om hun respect te tonen aan de 12 mensen die een dag eerder stierven. " Net als u, net als wij allemaal, ben ik Charlie," zei EP-voorzitter Martin Schulz in een korte verklaring voor de minuut stilte.

Video's 

       
(Duur van de video:) 

       
(Duur van de video:) 

       
(Duur van de video:)