Nieuwsitems 

Nieuwsitems 

Infografiek over het tegengaan van terrorisme in de EU.        

Om terrorisme te stoppen, moet terroristen hun toegang tot financiering afgekapt worden en radicalisering en grenscontroles worden aangepakt. Lees meer over het EU-beleid tegen terrorisme.

Beveiligingspatrouille. Foto van Manu Sanchez op Unsplash        

Wat is de stand van zaken in Europa na de reeks terreuraanslagen sinds 2015? Wie zijn de terroristen? Wat doet de EU om terrorisme te bestrijden?

Nieuwsitems 

Matthias Fekl, Thomas de Maizière en Claude Moraes, voorzitter van de commissie Burgerlijke vrijheden        

Op 27 maart, enkele dagen na een terroristische aanslag in Londen, kwamen de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, en zijn Franse collega, Matthias Fekl, samen om de veiligheidssituatie in de EU te bespreken met de commissie Burgerlijke vrijheden. Beiden spraken over de noodzaak om de buitengrenzen te beveiligen, beter gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en de aanpak van nieuwe uitdagingen op het gebied van radicalisering en terrorisme.

Persbericht 

Alle EU burgers en onderdanen van derde landen die de EU binnenkomen of verlaten zullen systematisch worden gecontroleerd in databases, bv. van verloren en gestolen documenten. Dat staat in een verordening waarover donderdag werd gestemd. Over de nieuwe regels was al een akkoord bereikt tussen de onderhandelaars van het Parlement en van de Raad van Ministers op 5 december 2016.

Persbericht 

Alle reizigers die de EU binnenkomen of verlaten, zullen systematisch nagetrokken worden in de relevante gegevensbanken, bijvoorbeeld deze met gestolen documenten e.d. Dat heeft het Parlement donderdag beslist met een verordening waarover de onderhandelaars van Parlement en Raad op 5 december 2016 een akkoord bereikten.

Nieuwsitems 

Het nieuwe hoofdkwartier van Europol aan de Eisenhowerlaan in Den Haag        
Persbericht 

Persbericht 

Het EP heeft woensdag ingestemd met nieuwe bevoegdheden waardoor het Europese politieagentschap Europol beter en sneller in staat is terrorisme, cybercrime en andere wetsovertredingen en bedreigingen te bestrijden. De nieuwe bevoegdheden gaan gepaard met strenge voorwaarden voor het gebruik van persoonsgegevens en democratische controle.

Airport Check-In Counters With Passengers        
Persbericht 

Persbericht 

Het Europees Parlement heeft donderdag groen licht gegeven voor de nieuwe richtlijn voor gebruik van passagiersgegevens voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit. Met deze richtlijn moeten luchtvaartmaatschappijen de gegevens van hun passagiers op vluchten van- en naar niet-EU-landen delen met de EU-lidstaten.

Man met pistool ©AP Images/ European Union-EP        

Na de terreuraanslagen in Parijs in november heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld om te vookomen dat wapens in de verkeerde handen terechtkomen. De leden van de commissie Interne markt bespraken deze week in een hoorzitting de voorstellen met deskundigen.

Je suis Bruxelles op het Parlamentarium        

De aanslagen in Brussel op 22 maart waren niet de eerste in Europa. Het Westen is een doelwit van extremisten en een zo nauw mogelijke samenwerking binnen de EU op het gebied van terrorismebestrijding is noodzakelijk. In de nasleep van de aanslagen, worden op dinsdag 12 april in de plenaire vergadering strategieën voor terrorismebestrijding met de Commissie en de Raad besproken.

Infografiek        

In de nasleep van de terreuraanslagen in november in Parijs, heeft Frankrijk de andere EU-landen om hulp gevraagd door het activeren van een 'hulp en bijstand "clausule in het Verdrag van de Eurpoese Unie dat nooit eerder is gebruikt. Dit riep veel vragen op over de te volgen procedure en de rol van de Unie hierin. Europarlementsleden bespreken dit vanavond, 20 januari. Bekijk onze infografiek voor meer informatie.

Leden in debat        

De leden bespraken donderdag de aanpak van terrorisme in het licht van een toenemende terreurdreiging. Sprekers benadrukten het belang van het uitwisselen van informatie en de noodzaak om grenscontroles te versterken. Verder riepen zij de lidstaten op om de samenwerking te intensiveren.

Vingerafdruk en een silhouet.        

Grootschalige criminele en terroristische netwerken zijn een bedreiging voor ons allen. De Europese Politiedienst, Europol, helpt de lidstaten in hun strijd tegen internationale criminaliteit en terrorisme. Aangezien de bedreigingen evolueren zijn de Europol regeringen overeengekomen om de mogelijkheden voor terrorismebestrijding van Europol te vernieuwen. De leden van de commissie Burgerlijke vrijheden stemt hierover op maandagavond.

Douanier        

Drie weken na de aanslagen van Parijs staat terrorismebestrijding hoog op de agenda van het Europees Parlement. Op maandag 30 november en dinsdag 1 december bespraken de leden van de commissie Burgerlijke vrijheden de EU-brede strategie die nodig is nu de strijd tegen IS intensiveert.

Nieuwsitems 

Commemoration_ (1).jpg        

EP-leden en personeel van het Parlement zongen het Franse volkslied en hielden een minuut stilte voor de slachtoffers van de terroristische aanslagen van vorige week in Parijs in een ceremonie op 17 november. "De aanslagen in Parijs waren een aanval op onze vrijheden, een aanval tegen onze Europese waarden en onze manier van leven, een aanval op ons allen. In ons verdriet staan wij Europeanen staan naast het Franse volk, “ zei EP-voorzitter Schulz.

De Duitse minister van Buitenlandse zaken, Frank-Walter Steinmeier        

In de schaduw van de terreuraanslagen was de Duitse minister Steinmeier gisteren in de commissie Buitenlandse zaken. Hij liet weten dat "er geen duidelijk recept is voor de aanpak van terrorisme " en dat "militaire actie alleen niet voldoende zal zijn voor het overwinnen van het probleem." Commissievoorzitter Brok benadrukte het belang van het maken van een duidelijk onderscheid tussen migratie en terrorisme: "Vluchtelingen zijn slachtoffers van terreur en geen deel van terreur."

Gilles de Kerchove        

Het werk van Gilles de Kerchove, coördinator voor terrorismebestrijding van de EU, wordt steeds belangrijker. Het is zijn taak om de strijd van de EU-regeringen tegen terrorisme te coördineren, een overzicht te hebben van alle beschikbare instrumenten en beleidsaanbevelingen te doen We spraken hem over hoe terrorisme moet worden bestreden en de rol die het Europees Parlement zou kunnen spelen.

Video met Rob Wainwright        

"De veiligheidssituatie in Europa is drastisch veranderd in de afgelopen jaren", zegt Claude Moraes, voorzitter van de commissie Burgerlijke vrijheden na de hoorzitting over terrorismebestrijding en de uitdagingen voor de interne veiligheid van de EU. De hoorzitting bracht op 14 april EP-leden en deskundigen bijeen om de veranderende terroristische dreigingen, beleidsinstrumenten van de EU en de strijd tegen extremisme en radicalisering te bespreken.

Anna Elżbieta Fotyga en Claude Moraes        

Na de schok kwam de reacties. Slechts enkele dagen na de aanslagen in Parijs, riepen overheden en politici op voor meer middelen om terrorisme te bestrijden. Hoe zullen dergelijke maatregelen bestaan naast burgerrechten zoals privacy en vrijheid van verkeer? We spraken met Anna Elzbieta Fotyga, voorzitter van de subcommissie Veiligheid en defensie, en Claude Moraes, voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Foto van de herdenkingsplechtigheid: mensen staan voor het EP-gebou in Brussel        

Vandaag werd door het Europees Parlement een minuut stilte gehouden om de slachtoffers van de dodelijke aanslag op het Franse tijdschrift Charlie Hebdo te herdenken. Mensen uit het publiek voegden zich bij de leden en medewerkers die op 8 januari buiten het parlementsgebouw in Brussel stonden om hun respect te tonen aan de 12 mensen die een dag eerder stierven. " Net als u, net als wij allemaal, ben ik Charlie," zei EP-voorzitter Martin Schulz in een korte verklaring voor de minuut stilte.