Terrorismebestrijding: EP stemt over herziening bevoegdheden Europol 

 
 

Deel deze pagina: 

Infografiek Europol  

Europol helpt de lidstaten bij het bestrijden van terrorisme en internationale misdaad. Het zal extra bevoegdheden krijgen voor een betere aanpak van terrorisme.

In november bereikten het Parlement en de Raad hierover een akkoord en dit moet nog formeel worden goedgekeurd. De leden steunden het akkoord op woensdag 11 mei. Kom meer te weten over Europol in onze infografiek.

Europol is de dienst wetshandhaving van de EU en staat de nationale autoriteiten bij door het uitwisselen van informatie en analyses van inlichtingen en bedreigingen. Het werd gelanceerd in 1999 en werd een EU-agentschap in 2010. Europol houdt zich bezig met terrorisme en internationale criminaliteit, zoals cybercrime, drugssmokkel en mensenhandel en voert jaarlijks meer dan 18.000 internationale onderzoeken uit. Het heeft echter geen bevoegdheden om verdachten te arresteren of onderzoeken in de lidstaten uit te voeren.

Europol, dat 900 medewerkers heeft, heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag, Nederland.

Nieuwe bevoegdheden

Het EP stemt deze week over nieuwe bevoegdheden voor Europol. Deze zouden het agentschap in staat stellen om gemakkelijker gespecialiseerde eenheden op te zetten, zodat er sneller op nieuwe bedreigingen kan worden gereageerd. De regels worden ook omschreven voor centra, zoals het Europees Contraterrorisme Centrum, dat op 1 januari 2016 aan haar werkzaamheden begon. In sommige gevallen zou Europol ook in staat zijn om informatie met bedrijven uit te wisselen. Het zou bijvoorbeeld Facebook kunnen vragen om pagina's gerund door IS, te verwijderen.

Deze nieuwe bevoegdheden zullen gepaard gaan met sterke garanties voor gegevensbescherming en regels voor democratisch toezicht.

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad bereikten op 26 november 2015 een akkoord dat door de EP-commissie Burgerlijke vrijheden op 30 november werd bekrachtigd. Echter, voordat de overeenkomst in werking kan treden, moet deze nog formeel worden goedgekeurd door het Parlement.

De leden steunden het akkoord op woensdag 11 mei.

Volgende stappen

De verordening treedt op 1 mei 2017 in werking.