NAVO-top: "Ik weet dat er een engagement is van de Europeanen" 

 
 
Ioan Mircea Pașcu  

De verwachtingen voor de NAVO-top in Brussel van 11 en 12 juli zijn gemengd. Zullen de bondgenoten eenheid tonen? We spraken met Ioan Mircea Paşcu over de EU-NAVO betrekkingen.

De resolutie over de betrekkingen tussen de EU en de NAVO van het Roemeense S&D-lid Paşcu werd op18 juni in de plenaire vergadering aangenomen. Wij spraken hem op 10 juli aan de vooravond van de top. 

Vanaf 2015 hebben de EU-NAVO-leden hun defensie-uitgaven verhoogd, maar in aanloop naar de top stuurde de Amerikaanse president scherp geformuleerde brieven waarin werd geëist dat Europese landen meer uitgeven. Heeft hij een punt?

Over het algemeen ja. Ik denk dat we direct na de crisis in 2007-2008 onze defensie hebben opgeofferd voor andere behoeften. We zijn nu begonnen om het probleem aan te pakken. De cijfers spreken voor zich. Ik denk dat het criterium moet zijn of we erin slagen onze defensiecapaciteit te vergroten middels onze uitgaven.

Dingen zijn een beetje ingewikkelder dan de EU die onderbesteedt en de VS die alles voor ons doen. Ik denk dat we tijdens deze top zullen zien wat de echte basis is om samen te handelen.

Welk resultaat zou u een succes noemen van de NAVO-top?

Het succes zou zijn dat er niet zoiets als op de G7-top gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat de complexiteit van de problemen en het feit dat je niet gewoon je ogen kunt sluiten maar je ermee moet omgaan, beide partijen bij elkaar zullen brengen. Ik weet dat er een engagement van de Europeanen is en ik hoop dat dit ook van de VS komt. De VS is tenslotte de ruggengraat van onze alliantie en de veiligheid van Europa hangt af van Amerikaanse garanties.

In het verslag over de betrekkingen tussen de EU en de NAVO noemt u verschillende samenwerkingsgebieden. Welke drie zijn het belangrijkst en hoe moet de samenwerking tot stand komen?

Militaire mobiliteit, internetveiligheid en hoe echt meer samenwerking en industriële innovatie tot stand kan worden gebracht. Het gemeenschappelijke budget voor industriële innovatie staat in dit opzicht in de kinderschoenen. Tot dusverre was dit een nationaal voorrecht en nu komt de Commissie in actie en faciliteert zij de samenwerking op het niveau van de bedrijven en defensieproducenten.

De doelstellingen die worden overwogen, zijn bemoedigend. Het volgende financiële kader zal een verschil maken, het zal defensiebedrijven stimuleren om coöperatiever te zijn en innovatiever om de traditionele vindingrijkheid van de Europeanen aan te wakkeren.


Voorlopig hebben we net het ijs gebroken en het zal zeker in de toekomst groeien en meer veiligheid produceren en de samenwerking in de EU versterken en het is niet in strijd met de NAVO! Alles wat we hier doen, helpt de NAVO ook, omdat we maar één reeks krachten hebben, die we min of meer moeten delen.

Veiligheid wordt steeds complexer en we moeten al die dimensies aanpakken - interne veiligheid, wat duidelijk een exclusieve bevoegdheid is van de EU maar ook buitenlandse veiligheid, wat voornamelijk een bevoegdheid van de NAVO is. Verder moeten we moeten rekening houden met de EU-lidstaten die geen lid zijn van de NAVO, die we ook moeten verdedigen.