GGO's: de lidstaten beslissen 

 
 

De EP-leden zullen op dinsdag over een voorstel stemmen om de lidstaten te laten beslissen over de afschaffing of beperking van de teelt van GGO's. Het voorstel dat in april werd gesteund door de leden van de commissie Miilieubeheer en voedselveiligheid, geeft de lidstaten de mogelijkheid een beslissing kunnen nemen op basis van milieugerelateerde motieven. "Onze voorstellen bieden de lidstaten een solide, legale basis om dat te doen", legt rapporteur Corinne Lepage (ALDE) uit.

Wat zal er veranderen?


De lidstaten zullen de mogelijkheid hebben om de teelt te bannen of beperken met landbouw- en milieugerelateerde motivatie. Dit werd niet gesteund door de Europese Commissie die enkel de ban wilde toestaan op basis van sociaaleconomische, ethische en morele gronden.


De lidstaten zullen niet om gezondheidsredenen een verbod kunnen opleggen omdat dat deel uitmaakt van de huidige autorisatieprocedure. De nieuwe wet zal overigens de huidige autorisatieprocedure niet veranderen, deze zal nog steeds uitgevoerd worden op Europees niveau.


De leden vinden het belangrijk dat het nieuwe voorstel bescherming biedt aan de lidstaten en zekerheid geeft indien de Wereldgezondheidsorganisatie een mogelijke ban wil aanvechten.


"Het verslag mikt om meer vrijheid te geven aan de lidstaten, maar we vinden ook dat er een Gemeenschapsevaluatie moet komen", aldus rapporteur Corinne Lepage (ALDE).


Het vertrouwen in GGO-voedsel 
  • GGO's toegestaan voor consumptie in de EU: katoen, maïs, bacteriële proteïnen, oliezaad, aardappelen, sojabonen en suikerbieten. 
  • Landen die de veiligheidclausule toepassen om GGO's te verbieden: Oostenrijk, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Duitsland en Luxemburg. 
  • 61% van de Europeanen voelt zich ongemakkelijk bij GGO-voedsel, 21% vindt GGO-voedsel veilig en 53% van de EU-burgers denkt dat GGO's schadelijk kunnen zijn (Eurobarometer enquete, oktober 2010).  
  • GGO's zijn het meest populair in de Verenigde Staten. 93% van alle geteelde sojabonen zijn genetisch gewijzigd, alsook 86% van de maïsproductie (USDA stats).