Naar quota voor vrouwen op leidinggevende posities 

 
 
Niet genoeg vrouwen in de bestuurskamer © Getty  

Slechts 10% van de bestuursleden van de top 10 bedrijven in de EU bestaat uit vrouwen, terwijl in 2008 ongeveer 60% van de universitair afgestudeerden vrouwen waren. Rapporteur Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (Europese Volkspartij) wil een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in het bestuur. Op de agenda staan wettelijk bindende quota's die bekwame vrouwen tot een topjob toelaten.

Ondanks de variatie tussen de EU-lidstaten, tonen statistieken dat vrouwen slechts minimaal vertegenwoordigd zijn in het managementniveau van bedrijven. Gegeven de langzame vooruitgang op dit vlak, verwacht men nog 5 jaar nodig te hebben voordat het bestuur van bedrijven uit 40% vrouwen zou bestaan.


Het in het leven roepen van bedrijfscodes heeft ertoe geholpen sommige barrières te doorbreken. Een eerste stap in de goede richting was dat sommige lidstaten zelfs wetten stelden die bedrijven ertoe verplicht om hun quota's voor vrouwen in het bedrijfsbestuur onder controle te houden. Zo keurde Frankrijk een pakket goed dat ervoor moet zorgen dat bedrijven tegen 2015 de 40% moeten halen. In 2007 nam Spanje een wet op quota aan om het doel van 40 % te kunnen halen tegen 2015. Italië stelde zijn eigen quotaregeling voor.


Het verslag stelt voor om wettelijk vast te leggen dat vrouwelijk personeel op alle niveaus worden ingezet. Hetverslag vraagt een stappenplan met een realistisch doel en een tijdsschema voor het behalen van een evenwichtige vertegenwoordiging.

Kratsa-Tsagaropoulou zij over het verslag: "We moeten rekening houden met de verschillen in Europa bij het doel om tegen 2015 de 40% te kunnen halen omdat de lidstaten niet allemaal even snel vooruitgang boeken. Sommigen zijn nog ver van de 40%, terwijl andere het niveau bijna halen doordat de bedrijven of de lidstaten zelf proactieve maatregelen doorvoerden."Stemming in de commissie: 25 mei; Plenaire stemming: tijdens de vergadering van juli.

De cijfers 
  • Frankrijk in 2008: 7,6% van de managers bestond uit vrouwen; in 2010 was dat al 11,9%.  
  • Italië in 2008: 2,1% van het management waren vrouwen; in 2010 steeg dit tot 3,9%.  
  • Spanje: cijfers toonden 6,6% voor 2008; in 2010 bedroeg dit cijfer al 11%.