Stemming over opschorting SWIFT-deal 

 
 
Hoe veilig zijn uw gegevens? ©BELGA_EASYFOTOSTOCK  

Zorgen over privacy staan deze week hoog op de agenda. Op maandag stemde de commissie Burgerlijke vrijheden voor versterking van de EU-regels over gegevensbescherming en zwaardere boetes voor het niet naleven van deze regels. Op woensdag zal het EP een positie moeten innemen over de vraag of de EU-VS overeenkomst over gegevensoverdracht door het SWIFT–betalingsnetwerk moeten worden opgeschort in het licht van de beschuldigingen van internet-spionage door de Amerikaanse autoriteiten.

De SWIFT-overeenkomst werd in 2010 gesloten en houdt in dat de EU de VS van betaling gegevens kan voorzien van EU-burgers met het oog op terrorismebestrijding.


Na beschuldigingen dat de Amerikaanse geheime dienst persoonlijke financiële gegevens van het SWIFT-netwerk heeft gehaald, werd de kwestie op 24 september in een hoorzitting van de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken besproken en vervolgens in een plenair debat op 9 oktober.


De stemming op woensdag 23 oktober is niet-bindend.


Stemming commissie Burgerlijke vrijheden

De stemming op maandagavond in de commissie Burgerlijke vrijheden stelde het mandaat van het Parlement voor de onderhandelingen met de lidstaten over de herziening van de EU-wetgeving betreffende gegevensbescherming vast. De parlementaire commissie wil mensen meer controle over hun persoonlijke gegevens geven.


De verbeteringen houden in dat internetgebruikers het recht moeten krijgen om hun gegevens op aanvraag te laten wissen en er dient uitdrukkelijke toestemming te worden gevraagd door een bedrijf of organisatie om hun gegevens te verwerken. Verder werd er gestemd om de sancties te verhogen voor overtredingen van de regels naar € 100 miljoen euro of 5 % van de jaaromzet van bedrijven. Er werd ook besloten dat als een land buiten de EU aan een bedrijf vraagt om in de EU verzamelde persoonlijke informatie te verstrekken, het bedrijf eerst toestemming moet vragen aan de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming.