Netneutraliteit: vier dingen over de regels waarover wordt gestemd 

 
 
Leden stemmen volgende week over regels m.b.t. netneutraliteit ©AP images/European Union - EP  

Netneutraliteit is al lange tijd één van de meest cruciale kwesties rond de toekomstige ontwikkeling van het internet. Het is het principe dat alle online verkeer gelijk wordt behandeld, ongeacht het soort inhoud of de betrokken platforms. De leden debatteren en stemmen op 27 oktober over een ontwerpverordening op het gebied van netneutraliteit na een akkoord met de EU-regeringen na 2 jaar van onderhandelingen. Lees vooruitlopend op de stemming verder over de kwestie.

Over netneutraliteit


Netneutraliteit is het principe dat internetproviders alle online content, sites en platformen gelijk moeten behandelen, zonder bijvoorbeeld specifieke websites of diensten te blokkeren of vertragen. Critici zeggen echter dat de term niet duidelijk genoeg is omschreven in de verordening over de Europese interne markt voor elektronische communicatie.


Het Parlement en de Raad bereikten een informele overeenkomst over de ontwerpverordening, het zogeheten telecompakket, in juni van dit jaar. Hieronder valt ook het garanderen van netneutraliteit.


Gespecialiseerde diensten


De ontwerpverordening bepaalt dat naast het open  'internet’, gespecialiseerde diensten (betaal-voor-prioriteit) zullen worden aangeboden aan zowel eindgebruikers als bedrijven die bereid zijn om meer te betalen om voorrang te krijgen in het verkeer online.


Echter, de ontwerpverordening garandeert dat deze betaal-voor-prioriteitdiensten niet worden aangeboden als zij bandbreedte en snelheid voor de dagelijkse internetgebruikers en websites beperken.


Zaken zoals het voorkomen van terreuraanslagen, gevoelige gezondheidsgegevens, chirurgie op afstand en onbemande auto's zullen prioriteit krijgen in het online verkeer.


Nultarief


Nultarief is een commerciële praktijk van sommige internetproviders - vooral mobiele operatoren - om het volume van bepaalde toepassingen of diensten niet te meten bij de berekening van het dataverbruik van hun klanten. Dit betekent dat deze websites of diensten gratis worden verstrekt ten koste van andere websites of diensten. Het Parlement wil de nationale toezichthouders, die toezien op de uitvoering van de ontwerpverordening, laten beslissen of het nultarief al dan niet in hun land wordt toegepast.


Volgende stappen


Indien volgende week goedgekeurd, treed de verordening onmiddellijk in werking in alle lidstaten. Uiterlijk zes maanden daarna moet BEREC (Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie) de algemene richtsnoeren hebben opgesteld voor de uitvoering van de verplichtingen van de nationale instanties die toezien op de invoering.