Maria Arena: Armoede onder vrouwen is het resultaat van een leven lang discriminatie 

 
 

Deel deze pagina: 

Maria Arena  

De armoede is in Europa toegenomen sinds de start van de economische crisis, waarbij vrouwen vaker dan mannen in armoede leven. De EP-commissie Rechten van de vrouw nam op dinsdag 19 april een verslag aan over het verbeteren van de situatie. We spraken met rapporteur Maria Arena, een Belgisch lid van de S&D-fractie, over de oorzaken van armoede onder vrouwen en wat kan hieraan kan worden gedaan.

Is er een specifiek probleem met vrouwelijke armoede in Europa?


Armoede treft meer vrouwen dan mannen. In Europa leven er nu meer dan 65 miljoen vrouwen in armoede in vergelijking met 57 miljoen mannen.


De redenen voor hun situatie zijn ook verschillend. Meer vrouwen zijn alleenstaande ouders, verantwoordelijk voor hun kinderen na een scheiding. Daarnaast bestaat er discriminatie op de arbeidsmarkt. Bezuinigingsprogramma's in de nasleep van de crisis hebben vrouwen meer dan mannen getroffen. Vrouwen werken vaker in de publieke sector. Wanneer er dan op de publieke sector wordt bezuinigd, worden vrouwen vaker getroffen.


Zijn er bepaalde groepen meer geraakt?


Er is een probleem met alleenstaande moeders, dus het gaat niet alleen over de situatie van vrouwen maar ook over de aanpak van kinderarmoede. Daarnaast zijn vrouwen vaak werkzaam in onzekere banen en hebben meer kans om parttime banen te hebben. Hoewel sommigen beweren dat vrouwen graag een parttime baan hebben, ben ik daar niet zo zeker van. Misschien is dit het geval voor hoger opgeleide mensen maar niet voor lager opgeleiden. Een zeer onzekere baan hebben, is niet een keuze.


Daarnaast krijgen vrouwen een traditionele rol toegewezen. Als je geen baan kunt krijgen, omdat je een baby hebt of krijgt, is het discriminatie.


Zodra vrouwen met pensioen gaan, plaatst  het pensioen ze in een situatie van armoede. Tijdens hun werkzame leven, hadden ze lagere lonen en minder carrièremogelijkheden zodat ze niet over voldoende pensioen beschikken.


Gedurende hun leven worden vrouwen geconfronteerd met discriminatie - in het onderwijs, de werkgelegenheid, kinderopvang, zorg voor ouderen - en hierdoor zijn ze uiteindelijk arm.


Uw verslag noemt de invloed van stereotypen. Ligt de oorzaak van armoede bij vrouwen ook in onze samenleving?


Traditioneel worden mannen in verband gebracht met werk en vrouwen met een gezin. We vragen om een wetgevende aanpak voor ouderschapsverlof om mannen en vrouwen dezelfde kansen te geven om te werken en ook met hun kinderen te zijn. Zoals de Scandinavische landen hebben laten zien, is het mogelijk om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te hebben. Anders zou het onmogelijk zijn om armoede onder vrouwen te bestrijden.


Wat moeten de EU en de lidstaten doen om armoede onder vrouwen te bestrijden?


Het eerste is om te definiëren wat we bedoelen met armoede onder vrouwen. We moeten daarover meer statistieken en indicatoren hebben.


We moeten een kindergarantiesysteem hebben voor de bestrijding van armoede onder kinderen, met inbegrip van toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en adequate voeding. We hebben vervolgens een genderaanpak voor een jeugdgarantiesysteem nodig om armoede onder vrouwen te voorkomen. Tot slot, moeten we vechten voor ouderschapsverlof, dat wil zeggen zowel vaderschapsverlof en bevallingsverlof om te voorkomen dat vrouwen worden gediscrimineerd als ze moeder worden.


Klik hier voor meer nieuws uit het Europees Parlement.