Terry Reintke: "De virtuele wereld is een samenleving met veel geweld tegen vrouwen" 

 
 

Deel deze pagina: 

Terry Reintke  

Het verslag over Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk; staat voor debat op woensdag 27 april op de plenaire agenda. De stemming volgt op donderdag 28 april. Wij spraken met rapporteur Terry Reintke (De Groenen/EVA) over de redenen van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de ICT, de risico's van online gendergerelateerd geweld en maatregelen voor aanpak van het probleem.

Anonimiteit online kan geweld aanwakkeren. Wat zijn de gevaren en risico’s waar met name vrouwen aan worden blootgesteld?

Geweld tegen vrouwen komt niet door het internet; het is gewoon een nieuw platform waar geweld tegen vrouwen vaak zelfs een groter probleem wordt. De virtuele wereld is een samenleving met veel geweld tegen vrouwen. Vrouwen, vooral degenen die zeer actief zijn op het internet, kunnen worden bedreigd, gestalkt of lastiggevallen, en dit kan zelfs leiden tot echt fysiek geweld. Meestal is er een strafrechtelijk kader dat wordt verondersteld dit te voorkomen maar er is nog niet genoeg ondernomen om dit aan het digitale tijdperk aan te passen. Politiële en justitiële autoriteiten moeten beter worden opgeleid, moeten op Europees niveau nauwer samenwerken omdat het internet grensoverschrijdend functioneert. Tevens is het belangrijk dat de Europese Commissie netwerken steunt die deze vormen van geweld bestrijden. Internet kan ook worden ingezet om geweld tegen vrouwen tegen te gaan.


Waar ligt de grens tussen vrijheid van meningsuiting en de bescherming van internetgebruikers?

Vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder als het gaat meningsuiting op het internet, is de absolute basis van onze maatschappelijk discours maar de vrijheid van meningsuiting eindigt op het gebied van bedreigingen. Bewust mensen op Facebook en Twitter intimideren, in het bijzonder vrouwen, bijvoorbeeld feministische activisten, escalatie van eenvoudige beledigingen tot bedreiging met verkrachting of fysiek geweld, is geen vrijheid van meningsuiting en hier moet tegen worden opgetreden, ook over de grenzen heen op Europees niveau.


In het verslag staat dat in Europa slechts 9% van de ontwikkelaars en 19% van de ondernemers in de ICT vrouw zijn. Waarom zijn zij ondervertegenwoordigd in deze sector en wat kan worden gedaan om het aandeel vrouwen te verhogen?

De ICT-sector wordt vaak door mannen gedomineerd in Europa, wat vaak tot gevolg heeft dat vrouwen zich niet gestimuleerd voelen om actief te worden als ondernemer, of om te solliciteren. Dat is niet alleen slecht voor vrouwen, maar voor de samenleving omdat er veel potentie verloren gaat. Met dit verslag willen we benadrukken dat er concrete instrumenten bestaan om dat te veranderen, bijvoorbeeld veel meer gerichte investeringen op dit gebied, vooral investeringen die het mogelijk maken voor vrouwen om toegang tot kapitaal te krijgen voor het opzetten van kleine start-ups.


Klik hier voor meer nieuws van het Europees Parlement.