Asiel en migratie in de EU: feiten en cijfers 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

De COVID-19-pandemie heeft een ongekende impact gehad op de migratiestromen in de EU.

Bewegingsbeperkingen die zijn ingesteld als gevolg van de coronavirus-pandemie hebben de migratie, zowel legaal als illegaal, verminderd. Dit aangezien landen de grenzen hebben gesloten, routes voor legale migratie hebben beperkt en initatieven hebben teruggeschroefd om vluchtelingen op te nemen.

Desalniettemin werden de tekortkomingen in het asielstelsel van de EU blootgelegd door de komst van meer dan een miljoen asielzoekers en migranten in 2015. Om de migratiecrisis te verhelpen, heeft het Parlement gewerkt aan voorstellen om een ​​rechtvaardiger en effectiever Europees asielbeleid te ontwikkelen.


Ontdek relevante gegevens over migratie in Europa, wie de migranten zijn, wat de EU doet om de situatie beheersbaar te maken en over de financiële gevolgen.

 

Wat is een vluchteling en een asielzoeker?

Asielzoekers zijn mensen die een formeel asielverzoek in een ander land dan hun thuisland indienen omdat ze bang zijn dat hun leven in hun eigen land in gevaar is.


Vluchtelingen
zijn mensen met een gegronde angst voor vervolging wegens ras, religie, nationaliteit, politiek of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, die als zodanig in hun gastland zijn erkend. In de EU stelt de kwalificatierichtlijn richtsnoeren vast voor de toekenning van internationale bescherming aan degenen die het nodig hebben.


Momenteel moeten de onderdanen van derde landen om bescherming vragen in het eerste EU-land waar zij binnenkomen. Door een aanvraag in te dienen, worden zij asielzoekers. Zij krijgen alleen een vluchtelingenstatus of een andere vorm van internationale bescherming nadat een positieve beslissing is genomen door de nationale autoriteiten.

Meer lezen over de oorzaken van migratie.

Asielbeslissingen in de EU

In  2020 waren er 471.300 asielaanvragen in de EU, 33 procent minder dan in  2019. In 2018 waren er 634.700, aanzienlijk minder dan de meer dan een miljoen geregistreerde aanvragen in 2015 en 2016.

 

Het aantal eerste asielaanvragen is in de hele EU met 34 procent gedaald, met uitzondering van Oostenrijk waar de aanvragen met 17,5 procent zijn gestegen ten opzichte van 2019. In Duitsland en Frankrijk daalden de cijfers sterk, maar Duitsland bleef het belangrijkste land van bestemming in 2020 , goed voor 24,6 procent van alle nieuwe aanvragers (102.500). Het werd gevolgd door Spanje (86.400, of 20,7 procent) en Frankrijk (81.800, of 19,6 procent), voor Griekenland (37.900, of 9,1%) en Italië (21.200, of 5,1 procent).


Syriërs bleven de grootste groep EU-asielzoekers in 2020 (15,2 procent), terwijl Afghanen 10,6 procent van het totale aantal eerste asielzoekers voor hun rekening namen, Venezolanen 7,3 procent en Colombianen 7,0 procent.


De grootste daling van het aantal aanvragen werd opgetekend voor Albanië (-70,8 procent), Georgië (-65,6 procent) en Iran (-62,3 procent). Meer dan driekwart (78,7 procent) van de eerste asielzoekers in de EU in 2020 was jonger dan 35 jaar, terwijl er 13.600 aanvragen waren van niet-begeleide minderjarigen.

Een dieptepunt bij irreguliere grensovergangen

Het EU-grensbewakingsagentschap, verzamelt gegevens over het illegaal oversteken van de buitengrenzen van de EU. Deze gegevens worden door de nationale autoriteiten geregistreerd. In 2015 en 2016 werden meer dan 2,3 miljoen illegale grensovergangen gedetecteerd.  Het totale aantal illegale overschrijdingen langs de buitengrenzen van de EU is in 2020 gedaald tot ongeveer 124.000, het laagste niveau sinds 2013 en een daling van 13 procent ten opzichte van 2019. De grootste groep waren Syriërs, gevolgd door Marokkanen, Tunesiërs en Algerijnen.

In de eerste vijf maanden van 2021 bereikte het aantal illegale grensoverschrijdingen aan de buitengrenzen van Europa echter meer dan 47.100, 47 procent meer dan het totaal van een jaar geleden.

De oversteek van de Middellandse Zee bleef dodelijk, met 1.754 mensen als dood of vermist opgegeven in 2020, vergeleken met 2.095 mensen in 2019. Het aantal irreguliere aankomsten via de centrale Middellandse Zeeroute (naar Italië en Malta) is bijna verdrievoudigd, waardoor het de meest actieve trekroute naar Europa is.

 

Er waren meer dan 35.600 van dergelijke aankomsten in 2020, vergeleken met bijna 11.500 in 2019, waarbij de meerderheid van de mensen op Lampedusa arriveerde. Ondertussen kenden de Canarische Eilanden een recordaantal aankomsten in 2020, vooral dankzij een aanzienlijke stijging in de laatste vier maanden van het jaar. In totaal werden meer dan 22 600 illegale grensoverschrijdingen gedetecteerd op de West-Afrikaanse migratieroute, acht keer meer dan het voorgaande jaar.

 

Veel nieuwkomers zijn afkomstig uit landen die lijden onder de economische neergang in plaats van conflicten. Een daling van de wereldwijde migratie zal waarschijnlijk ook aan deze trend bijdragen. Zolang de pandemie niet onder controle is en het economisch herstel niet begonnen is, zullen slechte vooruitzichten op werk en gezondheidszorg een stimulans blijven voor mensen om naar de EU te komen.

 

Wat EU-burgers denken

Migratie is jarenlang een prioriteit van de EU geweest. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de migratiestromen te beheren en het asielstelsel te verbeteren. 


Ondanks het feit dat het Eurobarometer-onderzoek gepubliceerd in 2019 weergeeft dat immigratie het op vier na grootste probleem was dat de stembeslissingen van EU-burgers beïnvloedde bij de Europese verkiezingen in mei, registreerde de recentste Parlemeter-enquête in 2020 een daling van het belang ervan. 

De EU heeft haar financiering voor migratie-, asiel- en integratiebeleid aanzienlijk verhoogd in de nasleep van de toegenomen instroom van asielzoekers in 2015. 22,7 miljard euro gaat naar migratie en grensbeheer in de langetermijnbegroting 2021-2027 van de EU, vergeleken met 10 miljard euro voor migratie en asiel in 2014-2020.


Meer informatie over hoe de EU migratie beheert.

 

Begrotingskwesties

De Europese Unie heeft haar financiering voor het migratie-, asiel- en integratiebeleid aanzienlijk verhoogd als gevolg van de toegenomen instroom van asielzoekers in 2015. In de komende onderhandelingen over de EU-begroting voor na 2020 zal het Parlement oproepen tot aanvullende financiering voor migratie.


Vluchtelingen wereldwijd

Over de hele wereld heeft het aantal mensen dat vervolging, conflicten en geweld ontvlucht, 82.4 miljoen bereikt. Dit cijfer staat gelijk aan als bijna elke man, vrouw en kind in Duitsland van huis zou worden gedwongen. Kinderen maken ongeveer 42 procent van de vluchtelingenpopulatie in de wereld op.

De landen die het grootste aantal vluchtelingen opvangen zijn Turkije, Colombia, Pakistan, Uganda en Duitsland. Slechts 14% van de vluchtelingen in de wereld wordt opgevangen door ontwikkelde landen.


Bekijk onze infografiek voor de 2020 cijfers over asielaanvragen in de EU en cijfers van het vluchtelingagentschap van de VN van het aantal vluchtelingen in EU-landen.

Ontdek meer over de oorzaken van migratie.

*voorlopig