Asiel en migratie in de EU: feiten en cijfers 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Het record aantal migranten en vluchtelingen die in 2015 en 2016 de EU instroomden, is afgenomen. Bekijk de nieuwste feiten en cijfers over migratie en asiel in onze infografiek.

De komst van meer dan een miljoen asielzoekers en migranten naar Europa bracht in 2015 ernstige tekortkomingen aan het licht in het asielstelsel van de EU. Om de migratiecrisis te verhelpen, heeft het Parlement gewerkt aan voorstellen om een ​​rechtvaardiger en effectiever Europees asielbeleid te ontwikkelen.


Ontdek relevante gegevens over migratie in Europa, wie de migranten zijn, wat de EU doet om de situatie beheersbaar te maken en over de financiële gevolgen.

 

Wat is een vluchteling en een asielzoeker?

Asielzoekers zijn mensen die een formeel asielverzoek in een ander land dan hun thuisland indienen omdat ze bang zijn dat hun leven in hun eigen land in gevaar is.


Vluchtelingen
zijn mensen met een gegronde angst voor vervolging wegens ras, religie, nationaliteit, politiek of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, die als zodanig in hun gastland zijn erkend. In de EU stelt de kwalificatierichtlijn richtsnoeren vast voor de toekenning van internationale bescherming aan degenen die het nodig hebben.


Momenteel moeten de onderdanen van derde landen om bescherming vragen in het eerste EU-land waar zij binnenkomen. Door een aanvraag in te dienen, worden zij asielzoekers. Zij krijgen alleen een vluchtelingenstatus of een andere vorm van internationale bescherming nadat een positieve beslissing is genomen door de nationale autoriteiten.

Meer lezen over de oorzaken van migratie.

Asielbeslissingen in de EU

In 2018 waren er 714.200 aanvragen voor internationale bescherming in de EU, plus Noorwegen en Zwitserland, wat 3% meer is dan de 634.700 aanvragen in 2018. Tijdens de voorbije jaren waren er 728.470 applicaties in 2017 en bijna 1,3 miljoen in 2016.


In 2019 hebben EU-landen bescherming verleend aan 295.800 asielzoekers, minder dan de 333.400 in 2018, wat bijna 40% minder was in 2017 (533.00). Bijna een op de drie (27%) daarvan was afkomstig uit Syrië, de andere twee landen in de top drie waren Afghanistan (14%) en Venezuela (13%). Het aantal Venezolanen was bijna 40 keer meer in 2019 vergeleken met 2018. Zo'n 71% van de 78.600 Syrische burgers die internationale bescherming genieten in de EU, ontving deze bescherming in Duitsland.

Situatie in de Middellandse Zee

Het EU-grensbewakingsagentschap, verzamelt gegevens over het illegaal oversteken van de buitengrenzen van de EU. Deze gegevens worden door de nationale autoriteiten geregistreerd. In 2015 en 2016 werden meer dan 2,3 miljoen illegale grensovergangen gedetecteerd. In 2019 zakte het totale aantal illegale grensovergangen naar de EU tot 141.846, het laagste niveau in vijf jaar sinds 2013 en 5% minder vergeleken met 2018 (150.114).


Iemand kan meerdere keren een grens oversteken, waardoor het aantal mensen dat naar Europa is gekomen lager ligt. Niettemin hebben de EU-landen onder druk gestaan.

In 2019 werd 735.835* mensen toegang geweigerd aan de buitengrenzen van de EU. In de eerste helft van 2020 waagden bijna 23.288 mensen hun leven om Europa via zee te bereiken, waarvan rond de 248 mensen gevreesd wordt te zijn verdronken. Meer dan 120.000 mensen bereikten Europa over zee in 2019, vergeleken met meer dan een miljoen in 2015. De overtocht op de Middellandse Zee bleef echter gevaarlijk, met 1.319 doden of vermisten in 2019, in vergelijking met 2.277 in 2018 en 3.139 in 2017.

 

Migranten illegaal in de EU aanwezig

In 2015 bleken 2,2 miljoen mensen illegaal in de EU te verblijven. In 2019 was het aantal gedaald tot iets meer dan 650.000. ‘Onwettig aanwezig zijn’ kan betekenen dat een persoon niet goed is geregistreerd of dat hij of zij de lidstaat die verantwoordelijk is voor het verwerken van het asielverzoek heeft verlaten. Dit zijn op zich geen redenen om de EU te moeten verlaten.

 

Wat EU-burgers denken

Migratie is jarenlang een prioriteit van de EU geweest. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de crisis te beheren en het asielstelsel te verbeteren. Volgens de resultaten van een Eurobarometer-enquête uitgebracht in mei 2018, wil 72% van de Europeanen dat de EU meer ingrijpt als het gaat om immigratie.


Ondanks het feit dat het Eurobarometer-onderzoek gepubliceerd in juni 2019 weergeeft dat immigratie het op vier na grootste probleem was dat de stembeslissingen van EU-burgers beïnvloedde bij de Europese verkiezingen in mei, registreerde de recentste Parlemeter-enquête in 2019 een daling van het belang ervan. Zo stemde 34% van de EU-burgers met immigratie in gedachten. De belangrijkste kwesties waren de economie, klimaatverandering, mensenrechten en democratie, en de toekomst van de EU.


Meer informatie over hoe de EU migratie beheert.

 

Begrotingskwesties

De Europese Unie heeft haar financiering voor het migratie-, asiel- en integratiebeleid aanzienlijk verhoogd als gevolg van de toegenomen instroom van asielzoekers in 2015. In de komende onderhandelingen over de EU-begroting voor na 2020 zal het Parlement oproepen tot aanvullende financiering voor migratie.


Vluchtelingen wereldwijd

Over de hele wereld heeft het aantal mensen dat vervolging, conflicten en geweld ontvlucht, voor de allereerste keer 79,5 miljoen bereikt. Dit cijfer staat gelijk aan als bijna elke man, vrouw en kind in Duitsland van huis zou worden gedwongen. Kinderen maken ongeveer 40% van de vluchtelingenpopulatie in de wereld op.

De landen die het grootste aantal vluchtelingen opvangen zijn Turkije, Colombia, Pakistan, Uganda en Duitsland. Slechts 15% van de vluchtelingen in de wereld wordt opgevangen door ontwikkelde landen.


Bekijk onze infografiek hierboven voor de meest recente Eurostat-cijfers over asielaanvragen in de EU en cijfers van het vluchtelingagentschap van de VN van het aantal vluchtelingen in EU-landen.

Ontdek meer over de oorzaken van migratie.

*voorlopig