Migratiecrisis in Europa 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Vluchtelingen komen aan op het eiland Lesbos nadat zij de Egeïsche Zee vanuit Turkije zijn overgestoken. ©UNHCR/Achilleas Zavallis  

De afgelopen jaren heeft Europa actie moeten ondernemen tegen de grootste migratiekwestie sinds de Tweede Wereldoorlog. Lees het artikel voor meer informatie.

Migratiestromen naar de EU zijn sinds 2015 en 2016 afgenomen. In 2018 bereikten 116.647 mensen Europa over zee, vergeleken met meer dan een miljoen in 2015. De mediterrane oversteek bleef dodelijk. Er waren 2.277 doden of vermisten in 2018. Een jaar eerder waren er 3.139 slachtoffers. De instroom van migranten en asielzoekers naar Europa heeft aangetoond dat er behoefte is aan een eerlijk, effectiever Europees asiel- en migratiebeleid.


Migratie in cijfers

De afgelopen jaren zijn mensen in grote getale naar Europa gevlucht omwille van conflicten, terreur en vervolging in hun eigen land. Van de 333.355 asielzoekers die in 2018 in de EU een beschermingsstatus hebben gekregen, was een kwart afkomstig uit het door oorlog verscheurde Syrië. Afghanistan en Irak staan respectievelijk op de tweede en de derde plaats. In al deze landen worden burgers bedreigd door gewapende conflicten, schendingen van de mensenrechten of vervolging.


In 2017 woonden wereldwijd 258 miljoen mensen (of een op de 30) buiten hun geboorteland. Binnen de EU zijn er 57 miljoen mensen (11% van de EU-bevolking) die in een ander land zijn geboren dan waar ze wonen. Hiervan kwamen ongeveer 20 miljoen uit een ander EU-land, en ongeveer 37 miljoen buiten de EU.


Lees onze feiten- en cijferspagina voor meer informatie en gegevens
over asielzoekers en migranten die naar Europa komen, hoeveel asiel er werd aangevraagd en verkregen, hoe vaak toegang tot de EU werd geweigerd en welke financiële stappen de Unie neemt voor de migratiekwestie.


Antwoord van de EU op de migratiecrisis

De migratiekwestie van Europa heeft tekortkomingen in het asielstelsel van de Unie blootgelegd. In november 2017 bevestigde het Europees Parlement een mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen met EU-regeringen over een herziening van de Dublin-regels die bepalen welk EU-land verantwoordelijk is voor de behandeling van aanvragen voor internationale bescherming. De regeringen van de EU hebben echter geen akkoord over de voorstellen kunnen bereiken, waardoor het overleg tussen het Parlement en de Raad nog moet beginnen.


Het Parlement heeft ook deelgenomen aan de voorbereiding van nieuwe maatregelen voor het bestuur van illegale immigratie, strengere grenscontroles en een effectiever systeem voor het verzamelen en opslaan van informatie over mensen die de EU betreden.


Lees onze gids over het antwoord van de EU op de migratiekwestie.