Migratie in Europa 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Afghanen trotseren ruwe zeeën van Turkije naar Lesbos, Griekenland.©UNHCR/Achilleas Zavallis  

Migratie gaat over uitdagingen en kansen voor Europa. Leer hoe de EU zich bezighoudt met vluchtelingenstromen en asiel.

De komst van vluchtelingen en irreguliere migranten in de EU, die piekte in 2015, vroeg om een reactie van de EU op meerdere niveaus. Beleid voor de aanpak van zowel legale als illegale immigratie en algemene EU-regels inzake asiel waren noodzakelijk. De toestroom van migranten leidde ook naar de nood aan aanvullende maatregelen en hervormingen om de grensbeveiliging en een eerlijkere verdeling van verantwoordelijkheid en solidariteit onder EU-landen te waarborgen.

De migratiekwestie

 

Europa is voor verscheidene redenen een migratiebestemming. De redenen van migratie zijn een mengeling van push- en pullfactoren die variëren van veiligheid, demografie en mensenrechten tot armoede en klimaatverandering.

In de afgelopen jaren heeft Europa moeten reageren op de grootste migratie-uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog. In 2015 werden in de EU 1,25 miljoen asielzoekers die zich voor de eerste keer aanmeldden geregistreerd; in 2019 was dit cijfer gedaald tot 612.700 aanvragers.


In 2019 bereikten meer dan 120.000 mensen Europa over zee, vergeleken met meer dan een miljoen in 2015. Het totale aantal illegale grensoverschrijdingen naar de EU daalde in 2019 tot 141,700, het laagste niveau in zes jaar en 92% onder de piek van de migratie crisis in 2015.


Hoewel de migratiestromen zijn afgenomen, heeft de crisis tekortkomingen in het Europese asielstelsel blootgelegd. Het Parlement heeft geijverd om dit op te lossen door in 2017 de asielregels van de EU te hervormen en de grenscontroles van de EU te versterken.

Na de vertraging van de hervorming van het gemeenschappelijk asielbeleid, stelde de Commissie in september 2020 een nieuw migratie- en asielpact voor met snellere procedures binnen het EU-asiel en migratiesysteem, en met nieuwe mogelijke vormen van solidariteit voor lidstaten. In het nieuwe pact wordt de Dublin-verordening herzien, die bepaalt welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van asielaanvragen.

Het Parlement en de lidstaten (Raad) moeten als medewetgevers een akkoord vinden over deze nieuwe voorstellen.


Lees onze artikelen over de migratiekwestie in Europa en EU-maatregelen om migratie te reguleren.

Europees immigratiebeleid


Immigratiebeleid op Europees niveau behandelt zowel legale als illegale immigratie. Met betrekking tot de legale immigratie besluit de EU over voorwaarden voor legale binnenkomst en verblijf. De EU-landen behouden het recht om besluiten te nemen over toelatingsvolumes voor mensen uit derde landen die werk willen zoeken.

De Europese Unie pakt illegale immigratie voornamelijk aan door middel van een terugkeerbeleid dat de grondrechten eerbiedigt. Wat integratie betreft, bestaat er geen harmonisatie van de nationale wetgevingen. De EU kan echter een ondersteunende rol spelen, vooral financieel.

Het Europees Parlement is actief betrokken bij de goedkeuring van nieuwe wetgeving over illegale en legale immigratie. Het Parlement is een volledige medewetgever, samen met de Raad die de EU-landen vertegenwoordigt over deze aangelegenheden sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009.

Voor meer informatie, lees verder over Europees immigratiebeleid.

Europees asielbeleidSinds 1999 werkt de EU aan het opzetten van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Om te functioneren, moet dit gemeenschappelijke systeem beschikken over:

• Consistente regels voor de toekenning van vluchtelingenstatus in alle EU-landen

• Een mechanisme om te bepalen welke EU-land verantwoordelijk is voor het behandelen van een asielverzoek

• Standaarden voor opvangcondities

• Partnerschappen en samenwerking met niet EU-landen

Met het Verdrag van Lissabon, beslist het Europees Parlement op gelijke voet met de Raad van de EU over asielgerelateerde wetgeving.


Bekijk de factsheet over het Europees asielbeleid voor meer informatie.