Mensenhandel: bijna 16.000 slachtoffers in EU 

 
 
Mensenhandel in de EU  

Op 18 oktober is het de dag tegen Mensenhandel. Lees verder voor meer informatie over de aanpak van de EU tegen mensenhandel.

Een verslag van de Europese Commissie toont dat in de periode 2013-2014 in de lidstaten 15.846 gevallen van mensenhandel zijn geregistreerd. Hiervan is 76 procent vrouw of meisje. De echte cijfers liggen mogelijk hoger. Van de slachtoffers is 67% seksueel uitgebuit, 21% is slachtoffer van andere vormen van dwangarbeid en 12% is uitgebuit voor andere redenen, zoals bedelen, verwijdering van organen of voor werk in de huishouding. De meeste geïdentificeerde slachtoffers zijn EU-onderdanen.

De rol van het Parlement
De leden hebben in 2011 een richtlijn over de voorkoming en bestrijding van mensenhandel goedgekeurd, die betrekking heeft op zowel de preventie en ondersteuning van slachtoffers als op  de vervolging van de daders.


In 2016 hebben de EP-leden de huidige Europese wetgeving voor de bestrijding van mensenhandel onder de loep genomen en verschillende maatregelen aanbevolen in twee resoluties die in mei en in juli werden aangenomen. De leden roepen de lidstaten op om de bestaande wetgeving beter uit te voeren en de slachtoffers beter te steunen.

Lees verder voor meer informatie over de vooruitgang die is geboekt in de strijd tegen mensenhandel sinds 2011 in het rapport van de Europese Commissie.


Mensenhandel wereldwijd

Naar schatting zijn 21 miljoen mensen wereldwijd slachtoffers van dwangarbeid. Velen zijn ook slachtoffers van mensenhandel, het merendeel van seksuele uitbuiting. Vrouwen en meisjes vormen meer dan 70% van het totale aantal geschatte slachtoffers wereldwijd.