Uitstoot van broeikasgassen per land en per sector (infografiek) 

 
 

Bekijk deze infografiek om de uitstoot van broeikasgassen per land en per sector in de EU te bekijken, evenals wie de grootste vervuilers zijn van de wereld.

Broeikasgasemissies geproduceerd in 2017 en het aandeel van verschillende gassen  

De uitstoot van broeikasgassen draagt bij aan het veroorzaken van klimaatverandering. Wie zijn de grootste vervuilers? Welke sector zorgt voor de meeste uitstoot?

Broeikasgasuitstoot per jaar in de EU

Zoals bovenstaande infografiek laat zien, is CO2 het meest vrijgekomen broeikasgas. Het wordt vaak geproduceerd door menselijke activiteiten. Andere broeikasgassen worden in kleinere hoeveelheden uitgestoten, maar ze vangen de warmte veel effectiever op dan CO2. Ook zijn ze in sommige gevallen duizenden malen sterker.

 Lees meer over de EU-doelstellingen en acties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Broeikasgasuitstoot per sector in de EU in 2017  

Broeikasgasemissies per sector in de EU
Volgens het 5e beoordelingsverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) is het zeer waarschijnlijk dat menselijke activiteiten van de afgelopen 50 jaar onze planeet hebben opgewarmd. Deze activiteiten omvatten bijvoorbeeld het verbranden van kolen/olie/gas, ontbossing en landbouw.


Bovenstaande diagram toont de broeikasgasuitstoot van de EU in 2017 uitgesplitst naar belangrijkste bronsectoren. Energie is verantwoordelijk voor 80,7% van deze uitstoot in 2017. Hiervan maakt de uitstoot door vervoer ongeveer een derde uit. Uitstoot door landbouw draagt met 8,72% bij, industriële processen en productgebruik met 7,82% en het beheer van afval met 2,75%.

Totale uitstoot van broeikasgassen per EU-land in 2017  

Broeikasgasuitstoot per land in de EU en in de wereld
Bovenstaande grafiek geeft de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) in EU-landen in 2017 weer en de diagram onderaan toont de grootste broeikasgassen uitstoters in de wereld in 2015. Hierbij komt de EU op de derde plek, na China en de Verenigde Staten en gevolgd door Indië en Rusland.


Broeikasgassen blijven gedurende een periode van enkele tot duizenden jaren in de atmosfeer. Hierdoor hebben ze een wereldwijde impact, ongeacht de plek waar ze het eerst werden uitgestoten.


Top uitstoot broeikasgassen  
Wat zijn broeikasgassen? 
  • Broeikasgas is een gas in een atmosfeer dat op het glas in een kas lijkt: het absorbeert de energie en warmte van de zon die wordt uitgestraald vanaf het aardoppervlak, houdt het gevangen in de atmosfeer en voorkomt dat deze in de ruimte ontsnapt.  
  • Dit proces is de belangrijkste reden voor het broeikaseffect dat de temperatuur van de aarde warmer houdt dan het normaal zou zijn, waardoor leven op aarde mogelijk is.  
  • Veel van de broeikasgassen komen van nature voor in de atmosfeer, maar menselijke activiteit voegt enorme hoeveelheden toe. Hierdoor draagt het broeikaseffect bij aan de opwarming van de aarde.