Afvalbeheer in de EU: feiten en cijfers (infografiek) 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Bekijk onze infografiek en lees hieronder verder hoe Europeanen het gemeentelijke afval, voornamelijk afkomstig van huishoudens, beheren.

Hoewel gemeentelijk afval minder is dan één tiende van de in totaal 2,5 miljard ton afval dat jaarlijks in de EU wordt geproduceerd, is het zeer zichtbaar en erg complex van aard.

In 2018 heeft de EU nieuwe, ambitieuze doelstellingen vastgelegd rond recyclage, verpakkingsafval en stortplaatsen. Het doel van deze nieuwe regels ondersteunt de overgang naar een duurzamer model, bekend als de circulaire economie. In maart 2020 kwam de Europese Commissie met een nieuw actieplan voor de circulaire economie dat afval wil verminderen dankzij een verbeterd beheer van de beschikbare middelen. Het Parlement zal begin 2021 via een ontwerpresolutie over het actieplan stemmen.

Afvalbeheer per sector  

Afvalproductie in Europa

Van 2005 tot 2018 daalde de gemiddelde hoeveelheid gemeentelijk afval per hoofd van de bevolking in de EU. Er waren echter verschillende trends per land. Er was bijvoorbeeld sprake van een toename in Denemarken, Duitsland, Griekenland Malta en Tsjechië en van een afname in Bulgarije, Spanje, Hongarije, Roemenië en Nederland.

In absolute termen per persoon was de afvalproductie het hoogste in Denemarken, Malta, Cyprus en Duitsland en het laagst in Hongarije, Polen, Tsjechië en Roemenië.

Rijkere staten produceren over het algemeen meer afval per persoon, het toerisme bijvoorbeeld draagt bij aan hogere percentages in Cyprus en Malta.

Doelstellingen en de situatie in de lidstaten  

Afvalbeheer

Het voorkomen of behandelen van afval is de gunstigste optie voor het milieu. Immers, elk voorwerp dat we aanschaffen, wordt vroeg of laat afval waar iets mee moet gebeuren.

De EU wil afvalpreventie en hergebruik (een product een tweede leven geven voordat het afval wordt) zo veel mogelijk stimuleren. Als dat niet mogelijk is, gaat de voorkeur naar recycleren (inclusief compostering) of eventueel het gebruik van afval om energie te genereren. De schadelijkste optie voor het milieu en de gezondheid is de ‘simpele’ verwijdering (bijvoorbeeld door storten van afval). Maar het is één van de goedkoopste opties.

Volgens de statistieken van 2017 wordt 46% van al het gemeentelijke afval in de EU gerecycleerd of gecomposteerd. De manier van afvalbeheer varieert echter sterk tussen EU-landen onderling en een flink aantal landen stort nog steeds grote hoeveelheden gemeentelijk afval.

Het storten van afval komt bijna niet voor in landen zoals België, Nederland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Finland waar verbranding een belangrijke rol speelt naast recycleren. Duitsland en Oostenrijk zijn de best recyclerende landen van de EU.

Het storten van stedelijk afval is nog steeds populair in oostelijke en zuidelijke delen van Europa. Tien landen storten minstens de helft van hun stedelijke afval. In Malta, Cyprus en Griekenland is het meer dan 80%; in Kroatië, Roemenië, Bulgarije en Slowakije meer dan 60%; terwijl het in Spanje en Portugal meer dan 50% is.

Andere landen verbranden ook hun afval en brengen bijna een derde of minder van hun afval naar stortplaatsen: Litouwen, Letland, Ierland, Italië, Frankrijk, Estland, Slovenië, en Luxemburg. Behalve in Letland en Estland wordt meer dan 40% van het huishoudelijk afval ook gerecycleerd.

Tussen 2006 en 2017 werd er aanzienlijk minder afval gestort in Slovenië (69%), Litouwen (65%), Letland (64%), Estland (60%) en Finland (57%).