Afvalbeheer in de EU: feiten en cijfers (infografiek) 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Bekijk onze infografiek en lees verder hoe Europeanen het stedelijk afval, voornamelijk gegenereerd door huishoudens, beheren.

Hoewel stedelijk afval minder dan 1/10 vertegenwoordigt van de in totaal 2,5 miljard ton afval dat jaarlijks in de EU wordt geproduceerd, is het zeer zichtbaar. Ook is stedelijk afval erg complex van aard vanwege de samenstelling, de verscheidenheid aan bronnen en het feit dat het is verbonden aan consumptiepatronen.

Infografiek: afval in de EU  

Afvalproductie in Europa
• In de periode 2005-2016 daalde de gemiddelde hoeveelheid stedelijk afval per hoofd van de bevolking in de EU met 7%
• Echter waren er verschillende trends in landen. Er was sprake van een toename in Denemarken, Duitsland, Griekenland Malta en Tsjechië en van een afname in Bulgarije, Spanje, Hongarije, Roemenië en Nederland
• In absolute termen per persoon was de afvalproductie het hoogst in Denemarken, Malta, Cyprus en Duitsland en het laagst in Roemenië, Polen, Tsjechië en Slowakije
• Rijkere staten produceren over het algemeen meer afval per hoofd van de bevolking, het toerisme draagt ​​ook bij aan hogere percentages (in bijvoorbeeld Cyprus en Malta)

Gemeentelijk afval: EU-doelstellingen en de situatie in de lidstaten  

Afvalbeheer
• Het voorkomen van het creëren van afval is de meest gunstige optie voor het milieu
• Echter elk voorwerp dat we consumeren, wordt vroeg of laat afval waar iets mee moet worden gedaan
• Volgens de "afvalbeheerhiërarchie" die is vastgelegd in EU-regels, zijn preventie en hergebruik (een product een tweede leven geven voordat het afval wordt) de meest milieubewuste opties, gevolgd door recycling (inclusief compostering), andersoortig herstel (bijv. (vuil)verbranding van afval voor energie, alhoewel dit in sommige landen controversieel is) en ‘simpele’ verwijdering (bijvoorbeeld door storten - de schadelijkste optie voor milieu en gezondheid, daarentegen wel een van de goedkoopste opties).

Volgens de statistieken van 2016 wordt 47% van al het stedelijk afval in de EU gerecycled of gecomposteerd. De manier van afvalbeheer varieert echter sterk tussen EU-landen en een flink aantal landen stort nog steeds grote hoeveelheden gemeentelijk afval.

• Het storten van afval komt bijna niet voor in Noordwest-Europa (België, Nederland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Finland), waar verbranding een belangrijke rol speelt naast recycling
• Duitsland en Oostenrijk zijn de beste recyclinglanden van Europa
• Het storten van stedelijk afval is nog steeds populair in oostelijke en zuidelijke delen van Europa (Malta, Griekenland, Cyprus, Roemenië: 80% of meer; Kroatië, Letland, Slowaijke, Bulgarije: meer dan 60%; Spanje, Hongarije, Tsjechië, Portugal: meer dan 50%)
• Andere landen (Estland, Luxemburg, Frankrijk, Ierland, Slovenië, Italië, Verenigd Koninkrijk, Litouwen, Polen) brengen bijna een derde of minder van hun afval naar stortplaatsen, deze landen doen ook aan afvalverbranding en meer dan 40% (behalve Estland) van het huishoudelijk afval wordt hier gerecycled

• 2005-2016: het storten van afval komt aanzienlijk minder voor gedurende deze periode in Estland, Finland, Slovenië, Groot-Brittaniië en Ierland

Vervolgstappen

Op 18 april hebben de leden de huidige regels voor afvalbeheer geactualiseerd, inclusief nieuwe doelen voor recycling, verpakking en storten. Het doel van deze nieuwe regels is het bevorderen van de overgang naar een duurzamer model dat bekend staat als de circulaire economie.