Nieuwe regels voor veiligere en schonere auto's (video) 

 
 

De nieuwe verordening zorgt voor een beter toezicht op de automobielsector, met strengere eisen aan emissietesten en hoge boetes voor overtreders.

Op 19 april 2018 stemden de EP-leden voor een verordening ter versterking van de procedures voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen. Ook stelt deze verordening de Europese Commissie in staat het werk van de lidstaten te beoordelen en sancties op te leggen aan fabrikanten.


De regels actualiseren de richtlijn van 2007 en maken het testen en goedkeuren van nieuwe auto's transparanter.

Dit is hoe het testen van auto's werkt:

  • Nieuwe typen voertuigen worden getest door nationale autoriteiten (in testcentra) op ongeveer 70 verschillende vereisten, waaronder bijvoorbeeld de veiligheid en de uitstoot van het nieuwe type
  • Elk nieuw voertuig moet een certificaat van overeenstemming hebben van een goedgekeurd type


De nieuwe regels verbeteren de transparantie, de monitoring en de strafmaatregelen van de procedures. Bijvoorbeeld:

  • Lidstaten moeten vergoedingen voor de testen bij fabrikanten declareren, zodat fabrikanten geen contact hebben met de testcentra zodat deze centra onafhankelijk zijn
  • Nationale marktautoriteiten zullen steekproefsgewijs controles moeten uitvoeren op auto's die in omloop zijn, om ervoor te zorgen dat voertuigen echt voldoen aan wat is aangetoond en getest
  • De Commissie heeft de bevoegdheid om boetes op te leggen aan fabrikanten van maximaal 30.000 euro per voertuig

Daniel Dalton (ECR, VK), rapporteur van het voorstel, zei: "Dit voorstel moet consumenten het vertrouwen geven dat de auto's die ze kopen precies zijn, wat gezegd is dat ze zijn."

Naar aanleiding van de eis van het EP voor strikte controles van emissies, moet 20% van alle controles van nieuw geregistreerde auto's verband houden met voertuigemissies


Andere elementen die door het EP in onderhandeling met de Raad zijn geïntroduceerd:

  • Grondige controle van de markt: 1 op de 40.000 (in het voorgaande jaar) geregistreerde voertuigen moet worden gecontroleerd
  • Empowerment van de Commissie: de Commissie zal in staat zijn om de door de lidstaten vastgestelde en geïmplementeerde maatregelen te beoordelen.

De nieuwe verordening is ook een reactie op de emissieschandalen van 2015. Naar aanleiding van de schandalen richtte het EP een speciale onderzoekscommissie (EMIS) op om gevallen van autofabrikanten die met emissietesten knoeien, zoals Volkswagen, te onderzoeken. In 2017 heeft deze commissie het eindrapport gepubliceerd. Lees hier meer informatie over het emissieschandaal en wat het EP deed in reactie hierop.


Auto-industrie in de EU
Met 2,5 miljoen banen en 6,4% van het bbp van de EU is de auto-industrie een sleutelsector voor de Europese economie.