Ecodesign-richtlijn: van energie-efficiëntie tot herbruikbaarheid 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Het Europees Parlement wil dat de Ecodesign-richtlijn nieuwe eisen bevat over herbruikbaarheid van producten en de mogelijkheid tot het repareren hiervan. Lees meer over de voorstellen.

In het verslag dat op 31 mei 2018 werd aangenomen verzoeken de EP-leden de Europese Commissie om meer producten op te nemen in het toepassingsgebied van de Ecodesign richtlijn die beoogt producten zoals ketels, computers en huishoudelijke apparaten vanaf de ontwerpfase energiezuiniger te maken.


Aangezien de gemiddelde EU-consument om de twee jaar een nieuwe mobiele telefoon koopt, willen leden van het Europees Parlement het ecodesign-principe uitbreiden. Het zou niet alleen helpen om de energie-efficiëntie van mobiele telefoons te verbeteren, maar het zorgt er ook voor dat de zeldzame metalen in telefoons worden gerecycled, dat ze beter worden ontworpen en dat de batterij gemakkelijk kan worden verwijderd en vervangen.

Slechts 1 - 5 %  ; van de zeldzame metalen die worden gebruikt voor de productie van mobiele telefoons, zoals wolfraam, kobalt, grafiet en indium, wordt momenteel gerecycled.

In het verslag wordt aangegeven dat de Ecodesign-richtlijn verder moet gaan dan energie-efficiëntie en dat de richtlijn alle milieuaspecten van een product in acht moet nemen: de samenstelling, de duurzaamheid, de demontage, de herstelbaarheid en de herbruikbaarheid, om het potentieel ervan volledig te benutten. Het zou een overgang naar een duurzamer model ondersteunen dat bekend staat als de circulaire economie, waarin materialen en producten zo lang mogelijk worden hergebruikt, gerepareerd en gerecycled.

80%  ; van de milieuvervuiling is het resultaat van beslissingen die zijn genomen tijdens de productontwerpfase

90%  ; van de productiekosten is het resultaat van beslissingen die zijn genomen tijdens de productontwerpfase

In juli 2017 riep het Parlement op tot minimumnormen voor hoe lang producten mee moeten gaan en voor het aanpakken van de zogenaamde "geplande veroudering", waarbij bedrijven defecten in een apparaat inbouwen om het op een bepaalde datum of na een bepaald aantal cycli te laten verlopen .

Wat is ecodesign?
• Er zijn bepaalde producten die moeten voldoen aan minimumvereisten met betrekking tot energie-efficiëntie (eisen inzake ecologisch ontwerp). Voordat dit type product op de EU-markt wordt gebracht, moet ervoor worden gezorgd dat deze producten aan deze regels voldoen.
• Fabrikanten zijn verplicht om in het ontwerpstadium het energieverbruik en andere negatieve milieueffecten van producten te verminderen. Dit helpt te voorkomen dat er handelsbelemmeringen ontstaan, het verbetert de productkwaliteit en het beschermt het milieu.
• Tot de productsoorten die momenteel onder deze regels vallen, behoren ketels, computers en huishoudelijke apparaten. Alle producten zijn opgesomd in een volledige lijst.
• Het ecodesign-beleid kan de Europese consument 490 per jaar besparen op de energierekening in 2020.
• Ecodesign-vereisten worden aangevuld met verplichte energie-etiketteringsvereisten.

Bekijk bovenstaande video voor meer informatie.