Kilometerteller manipulatie van gebruikte auto's bestrijden 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

De kilometerstand van maximaal 50% van de in de EU verhandelde tweedehandsvoertuigen is gemanipuleerd. Dit heeft negatieve gevolgen voor onder andere consumenten en de verkeersveiligheid.

De leden van het Parlement dringen aan op zwaardere stappen om een ​​einde te maken aan de illegale praktijk van het manipuleren van de kilometerteller. Het terugdraaien van de kilometerteller leidt tot een oneerlijke stijging van de waarde van een auto met een gemiddelde van 2.000 tot 5.000 euro.

Onderzoek toont aan dat het knoeien met kilometertellers veel meer voorkomt bij grensoverschrijdende autoverkoop. Ongeveer 30-50% van de geïmporteerde tweedehandsauto’s heeft een gemanipuleerde kilometerteller, vergeleken met 5-12% in de nationale verkoop. De kans op het kopen van een geïmporteerde auto met onjuiste kilometerstand is in sommige EU-landen veel hoger (deze kan oplopen tot 80%).

Voorstel van het Parlement

Het Parlement wil striktere maatregelen om manipulatie van de kilometerteller te voorkomen en stelt enkele concrete aanbevelingen voor die het economische verlies als gevolg van deze fraude kunnen verminderen, waaronder:
• Oprichting van nationale gegevensbanken en verplichte uitwisseling van kilometerstanden in de hele EU. "Car-Pass" in België en "Nationale AutoPas" in Nederland zijn twee voorbeelden.
• De erkenning van het knoeien met kilometertellers als een strafbaar feit in de hele EU. Momenteel is het verboden in 25 lidstaten, maar de sancties variëren (van maximaal twee jaar gevangenisstraf in Frankrijk tot een boete van €226 in Slowakije).
• Regelmatige registratie van kilometerstanden van voertuigen tijdens technische inspecties.
• Integratie van manipulatiebestendige technologische oplossingen door autofabrikanten. Blockchain is een van de mogelijke maatregelen.

Feiten en cijfers
De impact van de fraude wordt in Europa geschat op zo’n € 5,6 - € 9,6 miljard per jaar en heeft invloed op tweedehands autohandelaars, leasemaatschappijen, verzekeraars, fabrikanten en consumenten.

De manipulatie veroorzaakt kosten voor consumenten, niet alleen omdat ze meer betalen dan de auto waard is, maar ook omdat ze vaak te maken krijgen met onverwachte onderhouds- en reparatiekosten. Bovendien zijn er meer onveilige voertuigen op de weg en zijn deze voertuigen vaak vervuilender.

Uit een enquête van de Europese Commissie blijkt dat de praktijk van het manipuleren van de kilometerteller het consumentenvertrouwen negatief beïnvloedt. De tweedehands automarkt van de EU wordt namelijk als een van de minst betrouwbare sectoren te beschouwt.

Volgende stappen
Op donderdag 31 mei 2018 keurde het EP over een resolutie goed om verdere maatregelen tegen manipulatie van de kilometerteller te ontwikkelen, waarna de Europese Commissie zal werken aan een wetgevingsvoorstel.