De gevolgen van klimaatverandering in Europa (infografiek) 

 
 

Klimaatverandering zorgt voor verstrekkende gevolgen voor de volksgezondheid, het milieu en de economie in heel Europa. Bekijk onze kaart voor meer informatie.

De waargenomen klimaatveranderingen hebben nu al verstrekkende gevolgen voor ecosystemen, de economische sectoren en de gezondheid en het welzijn van de mens in Europa.

Klimaatverandering treft alle regio's in Europa maar de invloed is niet uniform. De meeste gevolgen van de klimaatverandering in Europa zijn nadelig, hoewel enkele gevolgen gunstig kunnen uitpakken, zoals bijvoorbeeld een afname van de vraag naar verwarming en een aantal voordelen voor de landbouw in Noord-Europa.

Bekijk onze kaart voor de mogelijke gevolgen in uw regio.

Over onze kaart

De kaart toont de waargenomen en verwachte klimaatverandering en de gevolgen voor de belangrijkste biogeografische regio's in Europa. Gegevens zijn afkomstig uit het rapport van het Europees Milieuagentschap: Klimaatverandering, gevolgen en kwetsbaarheid in Europa 2016.

Bekijk ook onze infografiek over de oorzaken van de klimaatverandering in Europa, over de uitstoot van broeikasgassen door lidstaten en sectoren in de EU.