Vermindering van de uitstoot van auto's en bestelwagens: nieuwe CO2-doelstellingen toegelicht 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
De uitstoot van CO2 door vervoer is nog niet gedaald in de EU ©APimages/European Union-EP  

Om de uitstoot van auto’s en bestelwagens te verminderen hebben de Europarlementsleden strengere CO2-limieten voorgesteld om tegen 2035 een nuluitstoot op de wegen te bereiken.

Om haar ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen, herziet de EU de wetgeving in sectoren die een directe impact ondervinden van het "Fit for 55-pakket". Transport behoort hiertoe, de enige sector waarvan de uitstoot van broeikasgassen hoger blijft dan in 1990, met een stijging van meer dan 25%. Vervoer is goed voor één vijfde van de totale EU-uitstoot.

Wegvervoer is verantwoordelijk voor het grootste percentage van de transportemissies en was in 2021 verantwoordelijk voor 72% van alle broeikasgasemissies van het binnenlands en internationaal vervoer in de EU.

Waarom auto’s en bestelwagens?

Passagiersvoertuigen en bestelwagens (lichte bedrijfsvoertuigen) produceren ongeveer 15% van de CO2-uitstoot in de EU.

Strengere normen voor de uitstoot van auto's kunnen helpen om de klimaatdoelstellingen van de EU te bereiken.

De huidige situatie

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's was 122,3 gram CO2/km in 2019, beter dan de EU-doelstelling van 130 gram CO2/km voor de periode 2015-2019 maar hoger dan de doelstelling van 2021: niet meer dan 95 gram/ km.

Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe en in 2020 zal 11% van de nieuw ingeschreven personenwagens elektrisch zijn.

Ontdek meer feiten en cijfers in onze infografieken

Nieuwe doelstellingen

In juli 2021 stelde de Europese Commissie voor om de grenswaarde voor de uitstoot van auto's en bestelwagens vanaf 2025 met nog eens 15% te verlagen; gevolgd door een verlaging met 55% voor auto's en 50% voor bestelwagens tegen 2030 en om tegen 2035 nuluitstoot te bereiken.

De doelstellingen worden uitgedrukt in percentages omdat de norm van 95 g/km zal opnieuw moeten worden berekend op basis van de nieuwe strengere emissietest die de realistische rijomstandigheden beter weerspiegelt.

De herziene wetgeving moet de burgers helpen door op grotere schaal nulemissievoertuigen in te zetten (betere luchtkwaliteit, energiebesparing en lagere kosten voor het bezit van een voertuig) en innovatie in nulemissietechnologieën stimuleren.

De klimaatambities van de EP-leden

De EP-leden hebben op 8 juni hun steun uitgesproken voor de doelstelling van de Commissie om tegen 2035 een nuluitstoot te bereiken en voor de herziene emissiedoelstellingen voor 2030 voor auto's en bestelwagens. Volgens het Parlement moet de Commissie tegen eind 2025 verslag uitbrengen over de vooruitgang op weg naar nuluitstoot op wegen en de gevolgen daarvan voor consumenten en werkgelegenheid.

De EP-leden willen ook dat de Commissie tegen 2023 een methode ontwikkelt om de volledige levenscyclus van de CO2-uitstoot van auto's en bestelwagens te beoordelen, inclusief de verbruikte brandstof en energie.

De EP-leden kunnen nu aan de onderhandelingen met de EU-regeringen beginnen.