Drinkwater in de EU: betere kwaliteit en toegankelijkheid 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
55% van de Europeanen drinkt water direct uit de kraan  

De milieucommissie heeft nieuwe regels goedgekeurd om de kwaliteit en voorziening van drinkwater te verbeteren voor alle burgers en het weggooien van plastic waterflessen te verminderen.

In tegenstelling tot andere delen in de wereld, hebben de meeste mensen in de EU zeer goede drinkwatervoorziening van hoge kwaliteit. Volgens een rapport van het Europees Milieuagentschap (2016) voldeed 98,5% van drinkwatermonsters getest tussen 2011 en 2013, aan de EU-normen.


De EU-drinkwaterrichtlijn legt minimumkwaliteitsnormen vast voor water bestemd voor menselijke consumptie (drinken, koken en andere huishoudelijke doeleinden), om ons te beschermen.

Verbruik kraanwater inde EU  

Op 18 februari 2020 keurden de leden van de commissie milieubeheer en volksgezondheid een voorlopig akkoord goed dat gesloten werd tussen het Parlement en de Raad in december 2019 over een aanpassing van de regels om het vertrouwen van de consument te vergroten en het drinken van kraanwater aan te moedigen.


De nieuwe wetgeving herziet de kwaliteit van het leidingwater en bepaalt minimum hygiënevereisten voor materialen die in contact komen met drinkwater (zoals leidingen of kranen) om verontreiniging te voorkomen. Hormoonontregelaars, geneesmiddelen en microplastics worden streng in de gaten gehouden met een controlelijst waarmee de EU toezicht kan houden overeenkomstig de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.


Volgens deze nieuwe regels moeten EU-landen de drinkwatervoorziening voor alle burgers verbeteren, voornamelijk voor kwetsbare groepen zonder of met slechts beperkte toelevering door bijvoorbeeld drinkwaterfonteinen te voorzien op openbare plaatsen. Op vrijwillige basis kunnen ze ook de voorziening van gratis of goedkoop water van de kraan in restaurants aanmoedigen.


De nieuwe regels verplichten meer transparantie en voor de consument toegankelijke informatie over de kwaliteit van het drinkwater.


Kraanwater drinken is niet alleen goedkoop, het is ook milieuvriendelijk. Volgens de Commissie zou leidingwater van betere kwaliteit het verbruik van flessenwater met 17% kunnen verminderen. Minder flessenwater bespaart geld en heeft een positief effect op het milieu door de CO2-uitstoot en het plastic afval te verminderen.

Economische- en milieueffecten van het gebruik van flessenwater  

Drinkwater is een belangrijk onderwerp voor Europeanen. De herziening van de regels is het gevolg van het succesvolle burgerinitiatief Right2Water, dat meer dan 1,8 miljoen handtekeningen verzamelde. Uit een openbare raadpleging is gebleken dat Europeanen zich onzeker voelen over de kwaliteit van kraanwater in andere EU-landen ondanks het feit dat het overgrote deel van alle leidingwater beantwoordt aan de EU-kwaliteitsnormen. Ze zouden ook graag actuelere informatie ontvangen over de kwaliteit van het drinkwater.

Wat vinden de Europeanen van het drinkwater?  

Volgende stappen

Het Europees Parlement zal tijdens een volgende plenaire zitting over de nieuwe regels stemmen.

Bekijk ons overzicht over wat de EU doet voor de volksgezondheid.