Verkeersheffingen in de EU: naar een eerlijker en milieuvriendelijker systeem  

 
 
Tol betalen op de snelweg ©AP Images/European Union-EP  

Nieuwe regels voor heffingen voor weggebruik moeten zorgen voor eerlijkere tarieven in heel Europa en helpen de CO2-uitstoot van voertuigen te verlagen.

Op 25 oktober nam het Parlement nieuwe regels aan over heffingen op het gebruik van wegen in de EU om een ​​gelijke behandeling van weggebruikers te garanderen en om lidstaten te helpen hun CO2-emissiereductiedoelstellingen in de vervoerssector te halen. Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (S&D, FR) is de rapporteur.

Volgens de nieuwe verordening moeten alle lichte en zware voertuigen in de EU betalen op basis van het daadwerkelijke gebruik van de weg en de veroorzaakte vervuiling. EU-landen die gebruikmaken van op tijd gebaseerde heffingen (vignetten) zullen daarom moeten overschakelen op heffingen gebaseerd op de afstand (tol) vanaf 2023, in het geval van vrachtwagens en bussen, en tegen eind 2027 voor bestelwagens en minibussen.

De wijzigingen zijn alleen van toepassing op de 136.706 kilometer wegen en autosnelwegen die deel uitmaken van het trans-Europese vervoersnetwerk van de EU en alleen als er al wegenbelasting wordt toegepast. De lidstaten zullen nog steeds vrij zijn om geen tol te heffen.

Waarom we tol betalen 
  • Om de kosten van aanleg van nieuwe wegen en het onderhoud van bestaande infrastructuur te dekken of hieraan bij te dragen. 
  • Om pieken in het verkeer te verlagen, bijvoorbeeld door hogere prijzen toe te passen in drukkere perioden en regio’s. 
  • Om milieu- en geluidsoverlast te verminderen, bijvoorbeeld door het toepassen van goedkopere tarieven op groenere voertuigen. 

Milieuvriendelijkere voertuigen

EU-landen die tol gebruiken, moeten verschillende tarieven voor tolheffing vaststellen voor alle voertuigen, inclusief personenauto's, afhankelijk van het niveau van de CO2-uitstoot. De kosten voor voertuigen met nulemissie moeten 50% onder het laagste tarief liggen, om het gebruik van voertuigen die minder schadelijk zijn voor het milieu aan te moedigen.

Het Parlement stelt ook voor om extra verkeerscongestieheffingen in te voeren (of te handhaven waar deze al bestaan). Lidstaten kunnen echter besluiten om bussen en touringcars uit te sluiten van deze extra kosten om openbaar vervoer aan te moedigen.

Eerlijke behandeling

De huidige EU-regels voor wegenbelasting zijn alleen van toepassing op vrachtwagens van meer dan 12 ton en hebben niet betrekking op bussen, touringcars en bestelwagens. De leden steunen het idee om vanaf 2020 verkeersheffingen toe te passen op alle voertuigen die goederen of passagiers vervoeren, om een ​​eerlijke behandeling van vervoerders en chauffeurs te garanderen.

De landen mogen kortingen vaststellen voor regelmatige gebruikers van auto's, minibussen en bestelwagens, om de mobiliteit van buiten de steden en afgelegen gebieden te stimuleren.

De nieuwe regels leggen ook prijslimieten vast voor vignetten voor korte duur die sommige EU-landen opleggen aan bestuurders van personenauto's. De leden willen dat er ook vignetten beschikbaar komen voor kortere perioden van één dag en één week in alle landen die dit systeem gebruiken.

Volgende stappen

Zodra de Raad over zijn standpunt stemt, kan het Parlement de onderhandelingen met de lidstaten beginnen.

Wat is het verschil tussen tol en een vignet? 
  • Tolheffingen zijn op afstand- of gebieden gebaseerde wegentoeslagen, meestal betaald bij tolpoorten. Ze kunnen variëren afhankelijk van het voertuigtype of tijdstip van de dag en kunnen elektronisch zijn. 
  • Vignetten zijn op tijd gebaseerde kosten. Weggebruikers moeten een sticker of document kopen die op de voorruit van de auto moet worden geplaatst, zodat de wegen voor een bepaalde vaste periode kunnen worden gebruikt.