Autoverzekering: nieuwe EU-regels om verkeersslachtoffers beter te beschermen 

 
 
©AP images/European Union-EP  

Lees hier hoe het Parlement ervoor wil zorgen dat slachtoffers van verkeersongevallen in Europa een billijke vergoeding krijgen.

De wegen in de EU mogen dan wel de veiligste ter wereld zijn, toch verloren in 2017 maar liefst 25 300 mensen hun leven in het verkeer en liepen 135 000 mensen ernstige verwondingen op. De meeste slachtoffers waren zwakke weggebruikers, zoals kinderen, voetgangers, fietsers en ouderen.

Om slachtoffers van verkeersongevallen in de EU beter te beschermen, heeft het Parlement op 13 februari gestemd over een voorstel om de huidige richtlijn motorrijtuigenverzekering aan te passen. Met de nieuwe regels krijgen slachtoffers gegarandeerd een billijke vergoeding. Ook komen er maatregelen om onverzekerd rijden te ontmoedigen en ervoor te zorgen dat verzekeringnemers uit verschillende lidstaten een gelijke behandeling krijgen.

Daarnaast worden de regels over verkeersveiligheid door de Parlementsleden onder de loep genomen. Het doel is het aantal slachtoffers op de Europese wegen te doen dalen.


Betere bescherming voor slachtoffers

Vandaag is het zo dat slachtoffers van verkeersongevallen waarbij de verzekeraar van het verantwoordelijke voertuig niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, mogelijk in de kou blijven staan of erg laat een vergoeding ontvangen. De nieuwe regels zorgen ervoor dat in dergelijke gevallen de lidstaten automatisch verantwoordelijk worden voor het uitbetalen van een vergoeding. De Parlementsleden stellen ook voor dat de toekenning van een vergoeding maximaal zes maanden op zich mag laten wachten.

In de hele EU zullen burgers kunnen rekenen op hetzelfde minimumniveau van bescherming. Bij lichamelijk letsel hebben slachtoffers recht op een dekking van ten minste 6 070 000 euro per ongeval, ongeacht het aantal slachtoffers, of 1 220 000 euro per slachtoffer. Voor materiële schade bedraagt de minimale dekking 1 220 000 euro per verzoek, ongeacht het aantal slachtoffers. De lidstaten kunnen hogere bedragen vaststellen.


Betaalbare verzekeringspremies

Verzekeringsmaatschappijen worden er volgens de nieuwe regels toe aangespoord het schadeverleden van een cliënt overdraagbaar te maken. Dit betekent dat als een cliënt naar een ander EU-land verhuist, hij daar net als nationale verzekeringnemers voordelen kan genieten. Zo krijgen EU-burgers toegang tot gunstigere premies en eventuele kortingen, welke nationaliteit ze ook hebben en waar ze ook vandaan komen.


Een harde aanpak voor onverzekerde voertuigen

Onverzekerd rijden wordt een steeds groter probleem in de EU. Het kost miljoenen euro's en doet de premies van mensen die wel een verzekering nemen stijgen. Volgens het voorstel van het Parlement zouden EU-landen toestemming krijgen om over de grenzen heen systematische verzekeringscontroles uit te voeren aan de hand van onopvallende technologieën als nummerplaatherkenning, en sancties op te leggen.


Welke voertuigen vallen onder de nieuwe richtlijn?

De regels hebben betrekking op de meeste voertuigen. Elektrische fietsen, segways en elektrische scooters ontsnappen aan de regels, omdat ze kleiner zijn en minder lichamelijke en materiële schade veroorzaken. Bovendien bestaat het risico dat ze minder worden gebruikt als er een motorvoertuigverzekering voor moet worden afgesloten. Ook motorsport valt buiten de regels, omdat hiervoor andere aansprakelijkheidsregelingen bestaan.


Volgende stappen

Nu is het aan de Parlementsleden om met de Raad te onderhandelen over de nieuwe regels. Pas na een akkoord kunnen ze in werking treden.

Zodra de nieuwe regels worden toegepast, moet de Commissie beoordelen of ze ook moeten gelden voor zelfrijdende auto's.