Rampenbeheersing: verbetering van de responscapaciteit in noodsituaties  

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Rampenbeheersing: verbetering van de responscapaciteit in noodsituaties

Op 12 februari hebben de leden van het EP ingestemd met de verbetering van het EU-mechanisme voor civiele bescherming, om lidstaten te helpen sneller en doeltreffender te reageren op noodsituaties en rampen die zich herhaaldelijk of onverwachts voordoen. Zij stellen voor om de manier waarop rampen worden aangepakt te verbeteren door middelen, zoals veldhospitalen, efficiënter te delen.


Rampen, of die nu door de natuur of door de mens worden veroorzaakt, kunnen zich overal voordoen en aanzienlijke schade aanrichten: in 2017 kwamen in Europa 200 mensen om het leven bij natuurrampen, terwijl de aangerichte schade bijna 10 miljard euro bedroeg.


Het Italiaanse PPE-lid Elisabetta Gardini had de taak de plannen door het Parlement te loodsen. Zij verklaarde dat noodsituaties zoals de rampen in Griekenland in 2018 en in Portugal in 2017 hebben laten zien dat de afzonderlijke EU-landen niet over voldoende middelen beschikken om te reageren, in veel gevallen vanwege operationele tekortkomingen.


Bestaande steunregelingen


Er bestaat reeds een systeem voor wederzijdse bijstand: het Uniemechanisme voor civiele bescherming. Indien een EU-land bijstand nodig heeft, kan het de hulp van dit mechanisme inroepen.


Het systeem is gebaseerd op vrijwillige bijdragen van de deelnemende landen en heeft, zo is gebleken, slechts een beperkte capaciteit. Dit is met name het geval wanneer meerdere landen tegelijkertijd met vergelijkbare rampen kampen. Het huidige systeem voorziet niet in een EU-reservecapaciteit om bij te springen wanneer de lidstaten hiertoe niet in staat zijn.

RescEU: nieuwe reserve van noodmiddelen

Het Parlement is vastbesloten om onder de naam RescEU een nieuwe reserve van middelen op te zetten. Deze reserve zou alleen moeten worden aangeboord wanneer de door de EU-landen ingezette middelen niet voldoende zijn. De gemeenschappelijke Europese reserve moet bestaan uit middelen die nodig zijn om te hulp te schieten bij rampen, zoals blusvliegtuigen voor bosbranden, speciale waterpompen, veldhospitalen en medische noodteams.

Het besluit om RescEU in te zetten wordt genomen door de Europese Commissie, in nauwe samenwerking met het land dat om hulp vraagt en de lidstaat die de middelen bezit, verhuurt of least.


Het delen van kennis en het trekken van lessen

De nieuwe regels zijn bedoeld om de rampenrisicobeheersing te verbeteren door middel van raadpleging, de inzet van deskundigen en aanbevelingen voor follow-upmaatregelen.

De EP-leden pleitten voor de versterking van het kennisnetwerk op het gebied van Europese civiele bescherming, teneinde kennis te delen en uitwisseling tussen iedereen die bij civiele bescherming en rampenbeheersing betrokken is, te bevorderen. Daarbij moet de nadruk vooral liggen op jonge professionals en vrijwilligers.


Volgende stappen

De nieuwe regels traden op 13 maart 2019 in werking.