Parlement pleit voor einde geweld tegen vrouwen 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Na afloop van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, hebben EP-leden aangedrongen op een spoedige ratificatie van het Verdrag van Istanbul.

Het Parlementsgebouw in Straatsburg kleurde op 25 november oranje om de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen te vieren.  

Dit jaar richtte het Orange the World initiatief zich op het probleem van verkrachting met het thema “Generatie Gelijkheid tegen Verkrachting”. Data tonen aan dat één op 20 vrouwen in de EU slachtoffer geweest is van verkrachting. Het Europees Parlement steunde opnieuw het initiatief dat meer mensen bewust wil maken over het onderwerp door het Parlementsgebouw in Straatsburg in oranje licht te kleuren op 25 november.

Geweld tegen vrouwen in de EU:  
  • één op twee vrouwen hebben seksuele intimidatie ervaren 
  • meer dan één op vijf vrouwen is slachtoffer geweest van lichamelijk en/of seksueel geweld door een huidige of ex-partner 
  • 43% van de vrouwen hebben een vorm van psychisch misbruik ervaren en/of werden gecontroleerd door hun partner 

Op donderdag 28 november, nam het Parlement een resolutie aan die de Raad, en de slechts zeven lidstaten die tot nu toe getekend hebben, aanmoedigde om de ratificatie door de EU van het Verdrag van Istanbul te voltooien. Geweld tegen vrouwen zou moeten worden opgenomen in de catalogus van EU-erkende misdaden, zeiden Europarlementsleden.


“We zijn ons bewust van de alarmerende cijfers: één op drie vrouwen ervaart fysiek of seksueel geweld in hun leven. Eén op twee moorden op vrouwen wordt gepleegd door een naaste – vrienden of familie”, zei Evelyn Regner (S&D, Oostenrijk), voorzitter van de Parlementaire Commissie voor vrouwenrechten. “De dader is vaak de echtgenoot, broer of partner. Om die reden is de gevaarlijkste plek voor vrouwen hun eigen thuis. Geweld tegen vrouwen gaat ons allemaal aan."


Het Europees Parlement neemt maatregelen om te vechten tegen geweld tegen vrouwen en strijdt voor vrouwenrechten en de bevordering van gendergelijkheid.

Laten we onze ogen niet sluiten, maar luisteren naar de betrokken partijen en op elk niveau samenwerken om vrouwen een onafhankelijk en geweldloos leven te garanderen!

FEMM voorzitter Evelyn Regner  
Wat is het Verdrag van Istanbul? 
  • Een verdrag van de Raad van Europa om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. 
  • Het eerste internationale instrument dat legaal bindend is. Het brengt een uitgebreid kader van maatregelen tot stand, noodzakelijk voor het voorkomen van geweld, het steunen van slachtoffers en het straffen van daders. 
  • De EU heeft het Verdrag ondertekend op 13 juni 2017. 
  • Bulgarije, Tsjechische Republiek, Hongarije, Lithouwen, Letland, Slovakije en het VK hebben het nog niet officieel bekrachtigd.