Uitstoot van vliegtuigen en schepen: feiten en cijfers (infografiek) 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Broeikasgasemissies door internationale luchtvaart en scheepvaart zijn tijdens de voorbije drie decennia snel toegenomen. Bekijk onze infografiek om erachter te komen.

Hoewel de lucht- en scheepvaart elk slechts verantwoordelijk zijn voor ongeveer 4% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU, zijn ze één van de snelst groeiende oorzaken van CO2-uitstoot die bijdragen aan klimaatverandering.


Dit is vooral te danken aan het verkeersrecord, gedreven door een toename van handel en van het aantal passagiers. Deze twee sectoren werden slechts recent meegenomen in de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de EU en wereldwijd.


In een poging om de uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen en de netto nul-uitstoot in 2050 te bereiken, werkt het Europees Parlement momenteel aan voorstellen om de uitstoot van vliegtuigen en schepen te verminderen. Hiertoe behoren het toevoegen van zeevervoer aan het emissiehandelssysteem (ETS), de herziening van het luchtvaartsysteem en voorstellen over duurzamere brandstoffen voor vliegtuigen en schepen.

Transportemissies  

De snelst groeiende oorzaken van broeikasgasemissie


In 2019 was de uitstoot van internationale scheep- en luchtvaart met bijna 146% (luchtvaart) en 34% (scheepvaart) gestegen, vergeleken met 1990. Dit was de sterkste groei in de gehele transportsector – trouwens de enige sector waar uitstoot sinds 1990 gestegen is.


In 2020 daalde de uitstoot van beide sectoren aanzienlijk als gevolg van beperkingen door de Covid-19-pandemie. De daling zal echter waarschijnlijk tijdelijk zijn en de emissies van beide zullen naar verwachting blijven stijgen.

De uitstoot van broeikasgassen door het transport in de EU  

Lucht- en scheepvaart in de lift


Het aantal vliegtuigpassagiers in Europa neemt sinds 1993 gestaag toe en het volume van de internationale maritieme handel is ook enorm gestegen tijdens de voorbije drie decennia.

Het aantal vliegtuigpassagiers in 2020 daalde met 73,3% ten opzichte van 2019, maar naarmate de beperkingen van Covid-19 worden opgeheven, neemt het aantal opnieuw toe.


Groeiende bezorgdheid over het milieu zou mensen kunnen aanzetten om méér aandacht te besteden aan de CO2-voetafdruk van hun transportmiddelen, maar tot hiertoe zegt slechts één op tien ondervraagden dit te doen, volgens de Eurobarometerenquête. Ontdek hier hoeveel CO2 jouw vlucht uitstoot.

Aantal vliegtuigpassagiers in de EU